การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (วันอังคาร/10/ก.ย./2562)

สวัสดีอาจารย์ที่เคารพทุกๆท่านวันนี้ก็เป็นเหมือนเช่นเคยเป็นการฝึกงานและได้มีการทำGisในหัวข้อต่างๆที่เหลือต่อให้ละเอียดกว่าเดิม

และได้ช่วยเพื่อนสร้างแอพชีดและตกแต่งพอยให้สวยงาม และได้ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลเก็บแอพชีพในแต่ละโครงการของม.13 คือ กลุ่มจักสานและกลุ่มทำขนมเกอรี่และเก็บข้อมูลของผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 10 คน และดึงข้อมูลเข้าgis และทำภาพแผนที่ของแต่ละหัวข้อ

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาอ่านและติดตามตลอดมา ขอบคุณค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์การเรียนรู้ไร่นาสวนผสม กองทุนสวัสดิการชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และที่ทำการกลุ่มข้าวโพดฝักอ่อน ต.สวนป่าน อ.เมือง จ.นครปฐมความเห็น (0)