เตรียมการดีมีชัยไปกว่าครึ่ง(แผนธุรกิจเพื่อชุมชนคานงัดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)

๒ปีที่ได้รู้จักได้เรียนรู้เรื่องแผนธุรกิจชุมชน(CBMC. community. Business Model. CANVAS)ได้เกาะติด ติดตามทุกเวทีที่มีโอกาส. เกิดการเปลี่ยนความคิด และเชื่อมั่นศรัทธาในแนวคิดหลักการของแผนธุรกิจชุมชน. จึงได้กลับไปลงมือทำลงมือปฎิบัติ ลองผิดลองถูกตามคู่มือ เมื่อเกิดปัญหาติดขัดไปไม่ถูก ก็ปรึกษาพี่เลี้ยง. และอาจารย์ทรรศิน และแลกเปี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายผ่านไลน์กลุ่ม.  2ปีผ่านวันนี้. 10กันยายน2562 ได้เข้าร่วมเวทีสรุปผลงานเศรษฐกิจและทุนชุมชน ณโรงแรมทาวอินทาวน์. และเข้าร่วมประชุมเตรียมงานในวันที่. 11กยนี้ มีเจ้าหน้าที่. พอช(พัฒนาองค์ชุมชนองค์กรมหาชน)  นักสานพลังประชารัฐ. คณะทำงานแผนธุรกิจชุมชน พื้นที่ทำแผนธุรกิจ. และอาจารย์นักวิจัย. สรุปเป้าหมายของเวทีคือ 1ต้องได้ความจริง. 2ต้องได้ชุดึวามรู้ไปใช้. 3 ต้องเห็นภาคีหนุนเสริม. โดยเฉพาะท้องถิ่นและต่อยอดเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน. ยกระดับสภาองค์กรชุมชน. ต้องเกิดผลจากเวทีต่อผู้เข้าร่วมเวทีและได้ชุดความรู้ที่เป็นจริง. คาดหวังว่าคงได้พัฒนาความคิด. กระบวนการ และเทคนิกในการถอดบทเรียน เพื่อการพัฒนาแผนธุรกิจชุมชนต่อไป.....


.10 กย62

ทาวน์ อิน ทาวน์ กทม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เหมือนแรงหนึ่งผลักดันให้ฉันเขียนความเห็น (2)

เมื่อเอาชุมชนเป็นศูนย์กลางทุกอย่างเดินหน้า

ชุมชนเป็นตัวตั้งคนเป็นศูนย์กลางพูดกันมานานในวงพัฒนาแต่ยังหาพื้นที่รูปธรรมยากอยู่