ที่ตั้งในความทรงจำ

ที่ตั้งในความทรงจำของฉัน

          ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 70%ของหมู่บ้านที่อยู่ในตำบลริโก๋ จะอยู่ในภูเขา อาทิ...

-หมู่บ้านกำปงบือแน

-หมู่บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ

- หมู่บ้านจือแร

- บ้านบาลูกา

- บ้านกูวาประชากรที่นั้นมีอาชีพเป็นเกษตรกรเป็นสัดส่วนใหญ่  ทำนา/ทำไร่ และรับจ้างทั่วไป

ความเป็นมาของตำบลริโก๋ด
คำว่า "ริโก๋" เป็นภาษาท้องถิ่น ซึ่งมาจากคำว่า "ตูโก" หมายถึง น้ำไหลเซาะใต้ทำนบ สาเหตุที่เรียกว่า ริโก๋ ก็สืบเนื่องมาจากตำบลแห่งนี้มีคลองสำคัญสายหนึ่ง เป็นคลองประจำตำบล ซึ่งต้นน้ำเกิดจากเทืออกเขาแห่งหนึ่งในเขตบ้านตะโละบูเก๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลริโก๋ คลองสายนี้ผ่านหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตตำบลริโก๋ ซึ่งมีทั้งหมด 5 หมู่บ้าน และได้ไหลผ่านอำเภออำเภอแว้งออกสู่แม่น้ำสุไหงโก-ลก มีตำนานเล่าว่า ราษฎรในหมู่บ้านได้ช่วยกันสร้างทำนบเพื่อกั้นน้ำ นำไปใช้ทางการเกษตร แต่สายน้ำได้ไหลเวาะพื้นใต้ทำนบเป็นช่องโหว่ขึ้น ลักษณะที่เกิดขุ้นเช่นนี้ ชาวบ้านเรียกว่า "ตูโก" ต่อมาสำเนียงเรียกก็ได้เพี้ยนไปจากเดิมเป็นริโก๋

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานพัฒนา การเขียนเรื่องตำบลความเห็น (0)