แนวคิดการอยู่รอดปลอดภัย ด้วยการเกษตรยกกำลังสาม (วปช)

ทำสวนยาง สวนปาล์มยกกำลัง 3 โดยจะเริ่มทำที่สวนตัว เองก่อนในเบื้องต้น โดยการปลูกพืชร่วมปาล์ม จำพวกผัก และกาแฟ เป็นกำลัง2 แล้วเลี้ยงผึ้ง เลี้ยงชันโรงในสวนปาล์ม เป็นกำลัง 3

  ทุกวันนี้จะนั่งวงไหนในทุกภาคส่วน  ก็มักจะมีคนปรารภ บ่น ก่นด่า ว่าเศรษฐกิจไม่ดี แม่ค้าขายของไม่ได้ ราคาพืชผล

เกษตรตกต่ำ คนเกษตรกรรายย่อยยิ่งย่ำแย่ ราคาตกทุกตัวผลผลิต 

    วปช. ขบคิดถกแถลงกันถึงปัญหานี้จะทำอย่างไรให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองอย่างพอเพียง ก็สรุปความคิดได้ตามสูตรเดิม

คือ ต้องลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต สินค้าต้องมีคุณภาพ ก็ยังคิดอยู่อย่างเดิมที่ทำกันมาแล้ว ชาวสวนยางรายย่อยหรือคนกรีด

ยางจ้าง จากที่เคยผลิตยางแผ่นชั้นหนึ่ง มาถึงปัจจุบันเลิกทำยางแผ่น มาเป็นขายน้ำยาง  จนมีคำพูดในหมู่คนกันเองว่า" ขาย

น้ำ ซื้อแกง เล่นแคง แหลงเรื่องเพื่อน"มีข้อสังเกตว่า จากการทำยางแผ่นชั้น มาถึงยุคขายขี้ยางถ้วย .......

แล้วจะให้ก้าวทันโลก  5G ได้อย่างไร ใลิตนเรื่องราคาผลผจะต้องค้นหามูลค่าส่วนเกินอยู่ที่ใหน แล้วจะจัดการมูลค่าส่วนเกิน

นี้ให้ตกถึงเกษตรกรได้อย่างไร เป็นเรื่องน่าคิดน่าติดตาม


     ซึ่งในเรื่องนี้คน วปช. อาจารย์จำรัส  เจริญเวช ได้เสนอแนวคิด ทำสวนยาง สวนปาล์มยกกำลัง 3 โดยจะเริ่มทำที่สวนตัว

เองก่อนในเบื้องต้น โดยการปลูกพืชร่วมปาล์ม จำพวกผัก และกาแฟ เป็นกำลัง2 แล้วเลี้ยงผึ้ง เลี้ยงชันโรงในสวนปาล์ม

เป็นกำลัง 3  ซึ่งคน วปช ที่ได้ถกแถลงจนตกผลึกความคิด จึงได้เดินเผชิญสืบดูสวนปาล์ม ที่ยกกำลัง3 ที่ทำพอเพียงแบบ

พึ่งพา  หาทางออกด้วยการพึ่งตนเอง คือแนวทางการอยู่รอดปลอดภัยแบบยั่งยืน....... 

ขายน้ำ = ขายน้ำยาง

ซื้อแกง  = ซื้อแกงถุง

เล่นแคง =การพนันชนิดหนึ่ง นิยมในหมู่แม่บ้าน

แหลงเรื่องเพื่อน = นินทาชาวบ้าน >>>>>>>>>>


บ้านวอญ่า 3 กันยาหกสอง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เหมือนแรงหนึ่งผลักดันให้ฉันเขียนความเห็น (3)

ชอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมครับ

[email protected]
IP: xxx.128.109.248
เขียนเมื่อ 

I am all for ‘diversified farming’. Big thumb up for this ‘Day one’ of the new venture.

May I ask about keeping bees? Bees needs flowers–lot of flowers, would oil palms have enough flowers for bees?

ขอบคุณครับท่านSR