GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

วิชาบรรยาย

การฝึกฝนที่ได้รับในวันนี้ คิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผล แม้บางอย่างเราไม่สามารถจะหาเหตุผลได้ด้วยความรู้ที่เรามีอยู่อย่างจำกัด

วันนี้ให้รู้สึกเจ็บคอ และเสียงแตก (เป็นหนุ่มขึ้น) เนื่องจากมุ่งการบรรยายให้ความรู้ให้ถือว่าเป็นบรรยากาศหนึ่งของการศึกษาในชั้นเรียน ตอนท้ายประมาณ ๓๐ นาที ใช้วิธีการค้นหาความรู้ด้วยคำถาม เรื่องที่ศึกษาในวันนี้เริ่มต้นจาก

1. แนะนำหนังสือชีวิตหลังความตาย เขียนโดยนายแพทย์ประสาน ต่างใจ โดยให้ผู้เรียนเห็นว่านี้คือสิ่งหนึ่งของโลกวิทยาศาสตร์ที่เขากำลังพิสูจน์กันอยู่

2. โยงเข้ากับความจริงของโลกและชีวิตในทัศนะของศาสนากลุ่มเทวนิยม เฉพาะ ฮินดู คริสต์ อิสลาม ซิกและอเทวนิยมเฉพาะเต๋า ขงจื้อ (บรรยาย)

3. คำถามเชื่อมโยง แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในทัศนะของฮินดูจัดเป็นทัศนะใดในปรัชญา ๔ ทัศนะ (สัปดาห์ที่ผ่านมา) เหตุใดจึงจัดเป็นสิ่งนั้น (ฝึกการใช้เหตุผลประกอบการตอบปัญหา)-(ตอบปากเปล่า)

4.  คำถามแสวงหาความรู้ "โลกและชีวิตในทัศนะของเต๋าและขงจื้อเป็นอย่างไร" (โปรดอ่านแสวงหาความรู้ก่อนตัดสินใจเขียนความคิด)-(เขียนลงในกระดาษ) สรุปสาระสำคัญของเนื้อหาในตอนหลัง

5. สรุปเนื้อหา และเกริ่นนำบทเรียนหน้า

------------

ข้อสังเกตุ นักศึกษาจำนวนหนึ่งซึ่งมากชอบฟังเรื่องของจิตวิญญาณ (จากการยกตัวอย่างจากหนังสือของนายแพทย์ประสาน ต่างใจ)

การฝึกฝนที่ได้รับในวันนี้ คิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผล แม้บางอย่างเราไม่สามารถจะหาเหตุผลได้ด้วยความรู้ที่เรามีอยู่อย่างจำกัด

"จับมือก้าวไปแม้ทางไกลก็ต้องเดิน"

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): การศึกษาและจรรยา
หมายเลขบันทึก: 66733
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

อยากกลับไปสอนแล้วอ่ะ

รู้สึกเหมือนคนไม่มีคุณค่าอย่างไรไม่รู้

 

จงไปหาเก็บข้าวนอกนาที่พันธุ์ดีมาปลูกไว้ในนานี้หน่อย นาแห่งนี้กำลังจะเหี่ยวเฉาลงไปทุกวัน