ชีวิตที่พอเพียง 3509. เรียนรู้โดยเชื่อมเครือข่ายใยสมองใหม่


วารสาร Science ฉบับวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ลงเรื่อง Re-skilling the brain  ในคอลัมน์ Editor’s choice (๑)    นำผมไปสู่รายงานผลการวิจัยเรื่อง New neural activity patterns emerge with long-term learning (2) ที่ตีพิมพ์ในวารสาร PNAS อันทรงเกียรติ (impact factor สูงมาก)  

ได้หลักฐานเห็นกันจะจะจากการทดลองในลิง    ว่าลิงเรียนรู้สิ่งใหม่ โดยการสร้างเครือข่ายใยสมองใหม่    เป็นการทดลองโดยใช้เทคโนโลยี BCI (Brain – Computer Interface)    โดยฝึกให้ลิงใช้มือเลื่อน cursor ของคอมพิวเตอร์    ฝึกไปหลายๆ วัน ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายใยสมองในส่วน motor area   

เป็นหลักฐานแสดง brain plasticity   และยืนยันว่าการเรียนรู้เป็นการเชื่อมเครือข่ายใยสมองชุดใหม่    ตรงตามที่เข้าใจกัน   

วิจารณ์ พานิช

๑๙ ก.ค. ๖๒


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

[email protected]
IP: xxx.128.108.220
เขียนเมื่อ 

Would you go further as to say “we can learn by practice” and to keep on practicing on higher levels (like in games)?

Do we have anything for those “now-invalid” (:out-of-date; incorrect; biased;…) brain patterns to ‘de-learn’ and ‘re-learn’?

Politically, would many habitual individuals (and societies) benefit from relearning with correctional policies and enforcement?