สมาชิกไม่ส่งหนี้สหกรณ์มีผลอย่างไร


เมื่อสมาชิกสหกรณ์กู้เงิน
แล้วไม่ยอมส่งคืนจะเกิด
อะไรขึ้น ย่อมมีผลเสียแน่นอน
ทั้งสหกรณ์และสมาชิก
1. ผลเสียและผลกระทบที่จะเกิดกับสมาชิก
1.1สมาชิกย่อมต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น
จากดอกเบี้ยเพราะระยะเวลาการเป็นหนี้
ยืดออกไป และสหกรณ์คิด ดอกเบี้ยเป็นรายวัน
1.2.ต้องเสียค่าปรับจากดอกเบี้ยปกติ
เพิ่มจากการมีหนี้ผิดสัญญา
1.3.ทำให้เป็นผู้เสียประวัติทางการเงิน 
สหกรณ์ขาดความเชื่อถือมีผลต่อการกู้รอบต่อไป
1.4.ทำให้ไม่ได้ผลตอบแทนที่ควรจะได้เช่นเงินปันผล
เงินเฉลี่ยคืน ที่กฏหมายกำหนด
1.5.ไม่ได้สิทธิต่าง ๆ เช่นสวัสดิการ อันควรจะได้รับ
1.6.ถ้ามีการฟ้องร้อง จะต้องเสียค่าถวงถาม 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าธรรมเนียมศาล 
ค่าฟ้องร้องดำเนินคดี และอื่น ๆ
1.7.เสียเวลาทำมาหากินต้องคอยหลบ ๆ ซ่อน ๆ 
หรือใช้เวลาเดินทางไปขึ้นศาล
2.ผลเสียต่อสหกรณ์
2.1สหกรณ์ขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
ขาดเงินทุนหมุนเวียน ไม่สามารถขยาย
ธุรกิจได้กว้างขวางหรือเจริญก้าวหน้าช้า
2.2 สหกรณ์เองก็ไม่สามารถชำระหนี้ต่อ
แหล่งเงินกู้ได้ กรณียืมเงินมาลงทุน
2.3 ทำให้สหกรณ์ขาดความเชื่อถือจาก
เจ้าหนี้เงินกู้ ขยายเพิ่มวงเงินกู้ไม่ได้
2.4 เสียค่าใช้จ่ายในการบริหารหนี้มากขึ้น
เช่นค่าติดตามเร่งรัด การทำสัญเพิ่มเติม
การรับสภาพหนี้ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างทนาย
รวมถึงเสียเวลาและกำลังคน แทนที่จะได้
ทำงานอื่น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปเร่งรัดติดตามทวงถาม
2.5 ขาดความไว้วางใจ ความเชื่อถือ จากบุคคล
และองค์กรธุรกิจภายนอก
2.6 สหกรณ์อาจล้มเลิกชำระบัญชีได้ เมื่อ
ดำเนินงานไม่สำเร็จตามเป้าหมาย

นี่คือสาระที่ผมพูดคุยกับสมาชิกในการประชุม
กลุ่มสมาชิกประจำปี สมัยที่ผมยังเป็นเจ้าหน้า
ที่ส่งเสริมสหกรณ์

คำสำคัญ (Tags): #หนี้สหกรณ์
หมายเลขบันทึก: 666462เขียนเมื่อ 24 สิงหาคม 2019 21:06 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 สิงหาคม 2019 21:06 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี