วิจัยชั้นเรียน เปลี่ยนครูเพลิน ๓๔. ครูต้อง


ช่วงเวลาของปีการศึกษานี้เป็นช่วงเวลาที่ฉันก่าลังคร่ำเคร่งกับการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเรื่องเดิมที่ฉันกำลังศึกษาอยู่ ซึ่งงานวิจัยที่ฉันกำลังศึกษาอยู่นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความเป็นเจ้าของการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

ทุกๆ เย็นหลังเลิกงาน ฉันต้องนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ ...

 อ่านต่อได้ที่ 

20190824085837.pdf

อ่านหนังสือ วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครูได้ที่ ()

วิจารณ์ พานิช

๒๘ มิ.ย. ๖๒


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)