กยศ. มมส กับปฐมนิเทศนิสิตกู้ยืม

Panuch
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

านแนะแนวและทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางบุญชู  อันบุรี  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ  

จัดงานโครงการปฐมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2562  ประเภทรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา และประเภทรายใหม่
ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 
เวลา 09.00 น.-16.00 น.   ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5  คณะสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 อนงค์ภาณุช
14 สิงหาคม 2562 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานแนะแนวความเห็น (0)