ชีวิตที่พอเพียง 3496. มาตรฐานคุณค่าในเรื่องความดีงาม


หนังสือ Our Endangered Values : America’s Moral Crisis (2005) เขียนโดยอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา Jimmy Carter    เป็นหนังสือ New York Times Best Seller    สื่อสารกับคนอเมริกัน ในบริบทของสังคมอเมริกัน    ว่าสังคมอเมริกันมีการเปลี่ยนแปลงมากมายมหาศาล ในเรื่องพื้นฐานคุณค่าด้านคุณธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่เชื่อมโยงกับความเชื่อทางศาสนา(คริสต์)    และปรัชญาการเมือง

คุณค่าที่เป็นพลังมหาศาล คือการให้คุณค่าและปกปักรักษาสันติภาพ (peace) ภายในตน ภายในประเทศของตน และในประเทศอื่นๆ    ส่งเสริมความเป็นธรรม (justice) ทางสังคมและเศรษฐกิจ    ให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชน(human rights)  คุณภาพของสิ่งแวดล้อม    และลดความทุกข์ยากของผู้คน    โดยร่วมมือกับประเทศอื่นๆ ในการบรรลุเป้าหมายร่วมเหล่านี้   

สหรัฐอเมริกาเน้นคุณค่าของการให้ข้อมูลที่แม่นยำเชื่อถือได้ แก่พลเมือง  รวมทั้งจัดการเสียงที่แตกต่างไม่เห็นด้วยอย่างให้ความเคารพ    รัฐบาลพยายามควบคุมการขาดดุลงบประมาณ    การแยกกิจการศาสนากับกิจการของรัฐ    การปกป้องเสรีภาพของประชาชน    และเรื่องส่วนตัวของบุคคล   

คุณค่าดังกล่าวที่ยืนยาวมาจากอดีต   บัดนี้มีประเด็นท้าทายที่น่าห่วง  

ข้างบนนั้นเป็นคุณค่าพื้นฐานของสังคมอเมริกันที่สร้างและสั่งสมมาตั้งแต่ตอนสร้างประเทศ    และอดีตประธานาธิบดีผู้ได้รับรางวัลโนเบล    มองว่าเป็นเรื่องน่าห่วงในปัจจุบัน (เขียนเมื่อ ๑๔ ปีที่แล้ว)  

มองย้อนกลับมาที่สังคมไทย    คุณค่าอะไรที่เป็นจุดแข็งของสังคมไทย    และกำลังอยู่ในสภาพถูกกัดกร่อน???

วิจารณ์ พานิช

๖ ก.ค. ๖๒

ห้อง D 301  โรงแรมธารามันตรา รีสอร์ท  ชะอำ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)