สตรีงาม นามแม่

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


@ สตรีงาม นามใด ใครคนนั้น
ผู้งามครัน ประเสริฐ เลิศสมศรี
เธอหรือคือ นาม"แม่" ธรรมรวี
แม่แห่งลูก เธอพลี เพื่อชาวชน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (0)