เลี้ยงลูกแบบไหน

เรื่องของ 3 ครอบครัว...

ครอบครัวแรกเลี้ยงลูกด้วยการบังคับ  /
ต้องตั้งใจเรียน ต้องเก่ง ต้องเป็นที่หนึ่ง ทำอะไรผิดจากนี้ก็ถูกลงโทษ ต้องมีอาชีพการงานที่ดี มีครอบครัวดี มีหน้ามีตา...

ครอบครัวที่สองเลี้ยงลูกด้วยการตามใจ /
อยากทำอะไรก็ทำ อยากได้อะไรก็หาให้ ไม่เคยดุ ไม่เคยว่า ไม่เคยตี ปล่อยตามใจลูก ทำอะไรดีหมด อะไรก็ได้ เป็นอะไรก็ได้...

ครอบครัวที่สามเลี้ยงลูกด้วยการสอนให้มีสติปัญญา /
รู้ว่าอะไรผิด อะไรถูก รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร ดุตามหน้าที่ ปล่อยเมื่อลูกทำดี สอนให้ลูกคิดได้เอง แล้วตัดสินใจกับชีวิตตัวเอง คอยประคับประคองห่างๆ ...

ทั้งสามครอบครัวต่างเลี้ยงลูกด้วยความรักและห่วงใย แต่ผมถามว่าลูกของครอบครัวไหน จะมีชีวิตที่ดีที่สุด
ลูกของทั้ง 3 ครอบครัว อาจจะประสบความสำเร็จและล้มเหลวทางโลกก็เป็นได้ทั้งหมดแล้วแต่กรรม แต่มองด้านความสุขส่วนตัว ผมเชื่อว่า ลูกครอบครัวที่ 3 มีความสุขที่สุดอย่างแน่นอน และมีโอกาสประสบความสำเร็จในทุกด้านตามความพึงพอใจของเขา เพราะเขามีสติปัญญาเลือกชีวิตได้เอง

ทีนี้ จิตใจของเรา  ผมถามว่า เหมือนเลี้ยงลูกไหมครับ  เรารักและห่วงใยชีวิตตัวเอง แล้วเราเลี้ยงเขาด้วยวิธีไหน ?
>การบังคับให้จิตให้เป็นไปตามที่คิด หรือบังคับให้หยุดคิด มันถูกไหม
>การปล่อยจิตให้ปรุงไปเรื่อย ตามกิเลส มันถูกหรือเปล่า
>หรือสอนให้จิตมีสติปัญญา รู้จักสิ่งที่ถูกที่ควร ไม่ใช่บังคับ และไม่ปล่อยตามใจ แบบนี้ดีที่สุด จริงไหมครับ...

เราทำจิตได้ถูก เราก็จะเลี้ยงลูกได้ถูกเช่นเดียวกัน ทุกสิ่งเริ่มที่จิต

เลี้ยงลูกถูก  ลูกได้ดี
ทำจิตใจได้ถูก ชีวิตได้ดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปัญญาญาณแบบพื้นๆความเห็น (1)

ขอบคุณมากนะครับ