กลอนวันเกษียณ ปี 2562

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กลอนวันเกษียณ ปี 2562

โดย...นางมาลี  เอกสะพัง หัวหน้าคลินิกอายุรกรรม  รพ. มอ.

@...ขอเรียงถ้อย  ร้อยบทกลอน  ย้อนวันวาน

เนื่องในงาน  คุณป้าเศียร  เปลี่ยนสมัย

มุทิตา  ให้คุณป้า  ไปตามวัย

แต่นี้ไป  ได้พักผ่อน  หย่อนกายา

@...หกสิบปี  ที่ผ่านงาน  มอออแล้ว

ใจแน่แน่ว  เรียนรู้  สู้ปัญหา

ร่วมสร้างดี  มีศีลทาน  งานนานา

เสริมคุณค่า  พาสุขใจ  ในชีวี

@...วันเวลา  อาลัย  วัยเกษียณ

ต่างหมุนเวียน  มาพบ  จบปีนี้

ให้ป้าสุข  สดชื่น  รื่นฤดี

มิตรไมตรี  โอพีดี ขออวยพร.


......................................
เขียนให้คู่ชีวิตนำไปใช้อ่านในงานวันเกษียณของบุคลากรในหน่วยงาน...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (0)