เครือข่าย KM กศน.เพื่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ ได้ห้อง MR 211 เป็นห้องเสวนา สำหรับ กศน.แล้วนับว่าเป็นน้องใหม่ในงานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครับ เพิ่งจะมีโอกาสครั้งนี้เป็นครั้งแรก ได้เวลา 1 วัน คือวันที่ 1 ธันวาคม ครับ ใน 1 วัน เราเสวนากัน 3 ช่วง 3 เรื่อง ดังนี้ครับ ช่วงแรก KM เพื่อการศึกษาชุมชน ช่วงที่สอง KM เพื่อการพัฒนาองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และช่วงที่ 3 KM เพื่อพัฒนาผู้เรียนแบบเพื่อนเรียนรู้

  

                  ภายในห้องเสวนาโหมโรงด้วยการมอบเสื้อสามารถรางวัลจตุรพลัง ยอดคุณอำนวยให้กับครูราญเมืองคอน คนนอกระบบ โดย ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตร จากสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน...สร้างบรรยากาศปลุกเร้าให้กำลังใจคนทำงาน

                  บรรยากาศของการเสวนาแต่ละช่วงก็ได้รสชาติ ได้แนวทางว่าอะไรคือสิ่งที่จะต้องทำและไม่ควรทำต่อไป ได้คนคอเดียวกันหลายกลุ่มหลาย CoPs ครับ

              

   <p align="justify">               เหล่านี้เป็นตัวอย่างภาพกิจกรรมที่นำมาฝากครับ บรรยากาศหน้าห้องเสวนาเครือข่าย กศน. ที่ กศน.จากที่ต่างๆ ซึ่ง สคส.จับภาพให้มานำเสนอนั้น ผมจะนำภาพมาฝากเป็นบันทึกต่อๆไปครับ</p>