การฝึกประสบการณ์ครั้งที่4 หน่วยที่13 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง (วันพฤหัสบดี/11/กรกฏาคม/2562)

11 กรกฏาคม พ.ศ.2562

สวัสดี คณาจารย์ เพื่อนๆ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม และผู้อ่านทุกๆท่าน กระผม นาย ตะวัน พายงูเหลือม นักศึกษาฝึกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกที่ 13 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองปากโลง วันนี้เป็นวันที่ 4 ของการฝึกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันนี้เวลา 8:30 น. ผมได้เดินทางไปที่ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองปากโลง พอถึง ผมก็ได้กล่าวทักทายสวัสดี พี่ๆที่สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล หนองปากโลงจากนั้นช่วงเวลาประมาณ 9:30 น. กลุ่มพวงผมได้ลงมือวาดแผนที่รอบนอก ของ ตำบลหนองปากโลง 

ช่วงเวลา 10:30 พี่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงได้พอพวงกระผมไปสำรวจหอพักนักศึกษาหญิงฐานิตา และ ได้ไปสอบถามกับเจ้าของว่าระบบความปลอดภัยของหอพักเป็นยังไงบ้างซึ้งเจ้าของหอก็พวกกระผมว่าเวลาเข้า-ออกจะต้องใช้คีการ์ดยุเสมอเพื่อกันนักศึกษาชายเข้ามา และตรวจดูหอพักเพิ่มเผื่อมีการต่อเติมแล้วไม่ได้แจ้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงทางเราจะได้แก้ไขทัน จนถึง 12:00

ช่วงเวลา 13:00 พี่ที่ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองปากโลงก็ได้ให้พวงผมแยกเอกสาร

ช่วงเวลา 13:40 น. กลุ่มพวงผมได้ลงมือระบายสีแผนที่รอบนอก ของ ตำบลหนองปากโลง และ ค้นคว้าของมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะเอาข้อมูลมาเขียนลงในกระดาษฟิมส์ชาต

จนถึงเวลาประมาณ 16:20 น. พี่ๆเดินมาบอกให้พวกกระผมเตรียมตัวกลับได้บ้านได้ หลังจากนั้นกลุ่มของพวกกระผมได้เตรียมเก็บสำภาระและทำความเครพพี่ๆทุกคนใน อ.บ.ต ก่อนกลับบ้านครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนครั้งที่1ความเห็น (0)