ชีวิตที่พอเพียง 3474. ชมสวนอิตาเลียน


เย็นวันอาทิตย์ต้นฤดูฝน หลังจากฤดูร้อนผ่านไป ระเบียงเล็กๆ ที่บ้านคือสวรรค์ของผม    ในบรรยากาศฝนปรอย ลมโชย

ผมพักผ่อนโดยชมหนัง documentary  เรื่อง Italian Gardens (1)  ใน Netflix    ชมแล้วเกิดความเข้าใจการใช้ศิลปะรับใช้อำนาจ หรือสื่อความมีอำนาจ ความยิ่งใหญ่ สมัยห้าร้อยปีก่อน   

ผมติดตาม Monty Don ในรายการชมสวนอังกฤษ  สวนฝรั่งเศส  และสวนอื่นๆ มามาก    มาประทับใจที่สวนอิตาเลียนนี่เอง    เพราะได้เห็นวิธีคิดและสร้างที่ซับซ้อน ใช้พลังหลายด้าน   สวนอิตาเลียนไม่ใช่แค่เพียงต้นไม้    แต่ยังมีน้ำ เนิน  และประติมากรรม    ออกแบบผสมผสานอย่างกลมกลืน   

น้ำที่ไหลออกมาพร้อมกันจากประติมากรรมนับร้อย  ผสานกับน้ำพุและน้ำตกหลากหลายแบบ    โดยแหล่งน้ำที่มาจาก aqueduct และดันขึ้นโดยใช้พลังธรรมชาติ ไม่ได้ใช้ปั๊ม    ตระการตาและแสดงความยิ่งใหญ่ของเจ้าของสถานที่ คือพระคาร์ดินาล ที่อกหักจากตำแหน่งสันตะปาปา  จึงหันมาแสดงความยิ่งใหญ่และร่ำรวยโดยการสร้างปราสาทและสวน    ในศาสนาคาทอลิกสมัยนั้น พระคือผู้มีกิเลสรุนแรง    ยิ่งตำแหน่งใหญ่ยิ่งกิเลสหนา   

มองด้านบวก    ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  ศิลปะ  ศาสนา การเมือง  การออกแบบ ส่งเสริมความสร้างสรรค์ของมนุษย์    และความสร้างสรรค์ด้านหนึ่งคือสวนที่เป็นส่วนหนึ่งของปราสาท    ที่ยังมีส่วนหนึ่งเหลือให้เราได้ชื่นชมและเรียนรู้       

วิจารณ์ พานิช  

๙ มิ.ย. ๖๒


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)