กรณีตัวอย่าง "ความผิดทางวินัย" และ "บทลงโทษ" ของ "ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา" ที่เคยเกิดขึ้นแล้ว

กรณีตัวอย่างความผิดทางวินัยที่ได้ดำเนินการลงโทษไปแล้วของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

..

ความผิดเกี่ยวกับนักเรียน

..

๑. พูดนอกเรื่อง พูดสัปดน พูดสองแง่สองมุม พูดเรื่องส่วนตัวในขณะสอนเป็นประจำ ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน)

๒. พูดมึงกูกับนักเรียน เรียกชื่อพ่อแม่เป็นชื่อนักเรียน ... (ภาคทัณฑ์)

๓. ด่านักเรียนว่า "พ่อแม่ไม่สั่งสอน หรือว่า พ่อแม่สอนให้ทำอย่างนี้" ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน

๔. วางอำนาจ เกรี้ยวกราด ดูถูกเหยียดหยามนักเรียน ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน)

๕. บอกข้อสอบนักเรียน ... (ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น)

๖. ให้นักเรียนช่วยตรวจข้อสอบ และให้คะแนนนักเรียนโดยไม่ตรวจกระดาษคำตอบ ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน)

๗. ออกข้อสอบที่มีข้อความเสียดสีผู้บริหารโรงเรียน และถ้อยคำบางคำไม่สุภาพ ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน)

๘. เป็นกรรมการคุมสอบ ไม่คุมสอบให้รัดกุม เป็นเหตุให้นักเรียนลอกคำตอบกัน ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน)

๙. สั่งนักเรียนที่ต้องสอบแก้ "ร" แก้ "๐" ให้ซื้ออุปกรณ์การแต่งรถมาให้แล้วจะสอบได้ ... (ปลดออก)

๑๐. เก็บเงินจากนักเรียน อ้างว่าจะนำไปซื้อหนังสือมาให้นักเรียน แต่ไม่ได้ซื้อและไม่คืนเงินจนกระทั่งถูกร้องเรียนจึงคืนให้ ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๒ เดือน)

๑๑. ขอยืมเงินนักเรียนแล้วไม่ยอมใช้ ให้นักเรียนช่วยตรวจข้อสอบ ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๒ เดือน)

๑๒. ขโมยเงินนักเรียน ... (ปลดออก)

๑๓. ริบสร้อยและแหวนจากนักเรียนแล้วไม่ยอมคืน ผู้ปกครองนักเรียนและผู้บริหารโรงเรียนต้องทวงถามหลายครั้งจึงได้ส่งคืน ... (ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น)

๑๔. ชวนนักเรียนหญิงดื่มเบียร์ ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน)

๑๕. พานักเรียนไปเที่ยวต่างจังหวัดโดยไม่ได้ขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาและผู้ปกครองนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๒ เดือน)

๑๖. ยุยงนักเรียนให้ขโมยเงินครู ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๒ เดือน)

๑๗. ยุยงนักเรียนให้กระด้างกระเดื่องต่อผู้บริหารโรงเรียน ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๒ เดือน)

๑๘. ครูชายจับมือ จับหน้าอก และจูบนักเรียนหญิง ... (ปลดออก)

๑๙. ครูชายให้นักเรียนหญิงนวดขาแล้วดึงลงมากอด ... (ปลดออก)

๒๐. ครูชายสั่งนักเรียนหญิงให้มาสอบแก้ตัวที่โรงเรียนในวันหยุดราชการเพียงคนเดียว แล้วถือโอกาสปลุกปล้ำ ... (ปลดออก)

๒๑. ครูชายให้นักเรียนหญิงนอนหนุนตัก แล้วเอามือลูบหัวลูบแก้มในสวนสาธารณะ ... (ปลดออก)

๒๒. ครูชายพานักเรียนหญิงไปทานอาหาร แล้วคะยั้นคะยอให้นักเรียนดื่มเบียร์ เมื่อนักเรียนดื่มเข้าไปแล้วมีอาการมึนก็พาเข้าโรงแรม แม้จะไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศต่อกันถึงขั้นได้เสีย ก็เป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ... (ไล่ออก)

๒๓. ครูชายได้เสียกับนักเรียนหญิง ไม่ว่านักเรียนจะสมัครใจหรือไม่ก็ตาม ... (ไล่ออก)

๒๔. ครูชายทำตัวสนิทสนมกับนักเรียนหญิงจนเกินขอบเขต ผู้บริหารโรงเรียนตักเตือนแล้วไม่ยอมเชื่อฟัง ... (ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น)

๒๕. ครูชายพานักเรียนหญิงไปฟังเพลงและดูภาพยนตร์รอบค่ำกันสองต่อสอง ... (ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น)

๒๖. ลงโทษนักเรียนโดยวิธีตบหน้า ดึงหู กระชากผม ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน)

๒๗. ลงโทษนักเรียนโดยวิธีหยิก ตบหลัง ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน)

๒๘. ลงโทษนักเรียนโดยวิธีหักนิ้วไปด้านหลังมือ จนนักเรียนเกิดความเจ็บปวด ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน)

๒๙. เฆี่ยนนักเรียนจนเนื้อแตก เลือดออก ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน)

๓๐. ลงโทษนักเรียนโดยวิธีทุบหน้าอก เขกหัว ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน)

๓๑. ลงโทษนักเรียนโดยใช้ป้ายแขวนคอแล้วให้ยืนหน้าห้อง และให้คลานรอบสนาม ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน)

๓๒. ลงโทษนักเรียนโดยการเฆี่ยนจนมีบาดแผล และใช้พวงกุญแจตีที่ศีรษะนักเรียนจนศีรษะแตก ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน)

๓๓. ลงโทษนักเรียนโดยการชกและเตะ ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน)

๓๔. ลงโทษนักเรียนที่ทะเลาะกันโดยวิธีให้ต่อยกันที่หน้าเสาธง จนนักเรียนได้รับบาดเจ็บที่ดั้งจมูก ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน)

๓๕. ลงโทษนักเรียนโดยการเดินเหยียบและกดขยี้ลงบนมือจนนักเรียนได้รับบาดเจ็บ ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน)

๓๖. ลงโทษนักเรียนที่ทำเลขผิดด้วยการสั่งให้นักเรียนในห้องจำนวน ๒๘ คน เขกหัวนักเรียนที่ทำเลขผิดคนละ ๕๐ ครั้ง ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน)

๓๗. ลงโทษนักเรียนโดยการตีด้วยไม้ไผ่ปลายแตก ยาว ๑ ศอกเศษ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑ นิ้ว ที่ศีรษะจนนักเรียนชักและสลบ จนต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล ๒ วัน ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๒ เดือน)

๓๘. ลงโทษนักเรียนโดยการเฆี่ยนด้วยเข็มขัดถึง ๒๔ ที และให้แบกโต๊ะซึ่งมีน้ำหนักเกือบเท่าตัวนักเรียน เดินขึ้นเดินลงระหว่างชั้นที่ ๒ ถึงชั้นที่ ๓  ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๒ เดือน)

๓๙. ลงโทษนักเรียนโดยใช้เหล็กยาวประมาณ ๑ ศอก วัดโดยรอบได้ ๒.๕ ซม. ตีที่หัวไหล่จนได้รับบาดเจ็บ ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๒ เดือน)

..

..

ความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

..

๑. เจ้าหน้าที่การเงินยักยอกเงินบำรุงการศึกษาไปใช้ส่วนตัว ... (ไล่ออก)

๒. เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงชื่อในใบตรวจรับว่าของถูกต้องครบถ้วน ภายหลังปรากฏว่าไม่มีของที่ตรวจรับ ... (ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น)

๓. ครูดนตรีแอบเอาเครื่องดนตรีซึ่งอยู่ในความดูแลรักษาไปจำนำ ... (ปลดออก)

๔. มีหน้าที่อยู่เวร มารับเวรช้า มารับเวรแล้วออกไปทำธุระส่วนตัวข้างนอก ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน)

๕. มีหน้าที่อยู่เวร ไม่ยอมมาอยู่เวร ทำให้เครื่องพิมพ์ดีดของโรงเรียนถูกโจรกรรม ... (ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น)

๖. มาอยู่เวรแล้วขโมยทรัพย์สินของโรงเรียนเสียเอง ... (ไล่ออก)

๗. ไม่ทำบัญชีการเงินและบัญชีพัสดุให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๒ เดือน)

๘. มาสายบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน)

๙. กลับก่อนเวลาเลิกงานเสมอ ๆ ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน)

๑๐. ให้เพื่อนลงชื่อมาทำงานแทน ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน ทั้ง ๒ คน)

๑๑. ลงชื่อมาปฏิบัติราชการแล้วไม่อยู่โรงเรียน ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน)

๑๒. เข้าสอนช้าและเลิกสอนก่อนหมดเวลาเสมอ ๆ ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน)

๑๓. ทิ้งชั่วโมงสอนไปทำธุระส่วนตัว ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน)

๑๔. ไม่ไปสอนหนังสือติดต่อกันเกินกว่า ๑๕ วันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ... (ไล่ออก)

๑๕. หยุดราชการ ๑ วัน ไปติดต่อขอยืมเงินเพื่อน เมื่อมาทำงานได้ยื่นใบลาป่วยต่อผู้อำนายการ ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๒ เดือน)

๑๖. หยุดราชการไป ๗ วัน เมื่อมาทำงานได้ยื่นใบลาป่วยพร้อมใบรับรองแพทย์ ปรากฏว่าแพทย์ลงความเห็นให้หยุดพัก ๑ วัน แต่แก้ไขใบรับรองแพทย์เป็น ๗ วัน ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๒ เดือน)

๑๗. ส่งใบลาป่วยล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ... (ภาคทัณฑ์)

๑๘. ขออนุญาตลากิจไปงานแต่งงานเพื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนไม่อนุญาตก็ยังไป ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน )

๑๙. ลงชื่อมาปฏิบัติราชการแล้วไม่อยู่โรงเรียน ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน)

๒๐. เข้าสอนช้าและเลิกสอนก่อนหมดเวลาเสมอ ๆ ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน)

..

..

ความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเสื่อมเสีย

..

๑. เมาสุราแล้วอาละวาด ทำลายทรัพย์สินของโรงเรียน ... (ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น)

๒. เมาสุราแล้วด่าท้าทายผู้บังคับบัญชา ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๒ เดือน)

๓. เมาสุราแล้วทำร้ายร่างกายเพื่อนครูด้วยกัน ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน)

๔. เมาสุราแล้วนอนฟุบอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอ ไม่สามารถกลับไปสอนหนังสือได้ ... (ปลดออก)

๕. ลงเวลามาทำงานแล้วแอบไปดื่มสุราที่ร้านข้างโรงเรียน ยังนำสุรามาดื่มที่โต๊ะทำงานและที่ห้องพยาบาลของโรงเรียนในเวลาราชการ ... (ปลดออก)

๖. สูบเฮโรอีน ... (ปลดออก)

๗. เล่นไฮโล (การพนันบัญชี ก. ลำดับที่ ๒๓) ที่บ้านพักครู ... (ปลดออก)

๘. เล่นไพ่รัมมี่ (การพนันบัญชี ข. ลำดับที่ ๒๑ ฎ) ขณะอยู่เวร ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๒ เดือน)

๙. เล่นหวยใต้ดิน ... (ปลดออก)

๑๐. ครูสตรีมีสามีแล้วยังไปพบปะให้ความสนิทสนมกับคนรักเก่าถึงขนาดเข้าไปในห้องนอน แต่ไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศกัน สามีตามไปพบจึงเกิดการทะเลาะกันขึ้น ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน)

๑๑. ครูชายมีบุตรภรรยาแล้ว ไปหลอกผู้หญิงว่ายังเป็นโสดอยู่ อยากแต่งงานด้วย ผู้หญิงหลงเชื่อและยอมมีความสัมพันธ์ทางเพศด้วย พอคลอดลูกก็ถูกครูชายทอดทิ้ง ... (ปลดออก)

๑๒. ครูชายกับครูหญิงมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวต่อกัน ทั้ง ๆ ที่แต่ละฝ่ายมีคู่สมรสอยู่แล้ว ... (ไล่ออก)

๑๓. ครูชายกับครูหญิงมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวถึงขั้นอยู่กินเยี่ยงสามีภรรยาอย่างเปิดเผยต่อกัน ทั้ง ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายต่างมีคู่สมรสอยู่แล้ว เพียงแต่แยกกันอยู่เท่านั้น ... (ไล่ออก)

๑๔. ครูชายมีความสัมพันธ์ทางเพศกับหญิงที่เป็นภรรยาของผู้อื่น แม้หญิงนั้นจะเป็นฝ่ายยั่วยวนและมีความประพฤติไม่ดี ชอบมีความสัมพันธ์ทางเพศกับชายอื่นเสมอ ๆ ก็ถือว่าเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ... (ปลดออก)

๑๕. ครูสตรีมีคู่สมรสแล้วไปมีความสัมพันธ์ในทางชู้สาวกับสามีคนอื่นถึงขั้นได้เสียกัน ... (ไล่ออก)

๑๖. ครูชายมีคู่สมรสแล้วไปมีความสัมพันธ์ในทางชู้สาวกับภรรยาของคนอื่นจนถึงขั้นได้เสียกัน ... (ไล่ออก)

๑๗. ครูสตรีมีคู่สมรสแล้วไปมีความสัมพันธ์ในทางชู้สาวกับชายอื่นจนถึงขั้นได้เสียกัน แม้ชายผู้นั้นจะยังไม่มีคู่สมรสก็เป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ... (ปลดออก)

๑๘. ครูชายมีภรรยาแล้วแอบไปมีความสัมพันธ์ในทางชู้สาวกับหญิงอื่นจนถึงขั้นได้เสียกัน ทำให้ครอบครัวเดือดร้อน แม้หญิงนั้นจะยังไม่มีคู่สมรสก็เป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ... (ปลดออก)

๑๙. ครูชายจดทะเบียนสมรสซ้อนและไม่รับผิดชอบครอบครัว ... (ปลดออก)

๒๐. ครูสตรีจดทะเบียนสมรสกับชายอื่นทั้ง ๆ ที่รู้ว่าชายนั้นมีภรรยาและจดทะเบียนสมรสแล้ว ... (ปลดออก)

๒๑. ครูชายเขียนจดหมายถึงภรรยาผู้อื่นในลักษณะชู้สาว ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน)

๒๒. ครูชายปลุกปล้ำครูสตรีโรงเรียนเดียวกัน ... (ปลดออก)

๒๓. ออกเช็คเด้งจนถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุก ๓ เดือน ... (ปลดออก)

๒๔. เป็นหนี้แล้วไม่ยอมชดใช้ตามกำหนด พอเจ้าหนี้มาทวงกลับท้าให้ไปฟ้องศาล ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน)

๒๕. เอาทรัพย์สินของโรงเรียนไปเป็นของตนเอง ... (ปลดออก)

๒๖. เรียกร้องเงินจากผู้ปกครองนักเรียนที่พาบุตรมาสอบเข้าเรียนต่อ โดยอ้างว่าจะช่วยให้เด็กสอบเข้าได้ ... (ปลดออก)

๒๗. แต่งกายไม่สุภาพไปทำงาน ผู้บริหารโรงเรียนเตือนแล้วไม่ยอมฟัง ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน)

๒๘. ทุจริตในการเบิกค่ารักษาพยาบาล ... (ไล่ออก)

๒๙. ทุจริตในการเบิกค่าเช่าบ้าน ... (ไล่ออก)

๓๐. ทุจริตในการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปราชการ ... (ไล่ออก)

..

..

ความผิดเกี่ยวกับประชาชน

..

๑. พูดจาไม่สุภาพกับผู้ปกครองนักเรียนซึ่งมาขอทราบเหตุผลที่บุตรของตนถูกครูลงโทษ ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน)

๒. รับประทานอาหารแล้วไม่จ่ายเงิน เมื่อเจ้าของร้านมาฟ้องผู้อำนวยการ เกิดความโมโหกระชากคอเสื้อแล้วต่อยหน้า ๒ – ๓ ที ... (ปลดออก)

..

..

ความผิดต่อผู้บังคับบัญชา

..

๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนสั่งให้อยู่เวร ไม่ยอมมาอยู่อ้างว่าลืม ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน)

๒. ผู้อำนวยการโรงเรียนสั่งให้คุมสอบนักเรียน ไม่ยอมคุม ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน)

๓. ไม่ยอมส่งผลการสอบแก้ตัวของนักเรียนตามเวลาที่ผู้อำนวยการโรงเรียนกำหนด ทำให้โรงเรียนไม่สามารถแจ้งผลการเรียนตามกำหนด ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน)

๔. ไม่เข้าประชุมตามคำสั่งผู้อำนวยการโรงเรียน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน)

๕. ไม่ยอมส่งแผนการเรียนการสอนตามเวลาที่ผู้อำนวยการโรงเรียนกำหนด ต้องเตือนถึง ๒ ครั้ง จึงส่ง ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน)

๖. ร้องเรียนไปยังกรมฯ ว่าผู้อำนวยการโรงเรียนทุจริตเงินราชการ ทั้งที่รู้อยู่ว่าไม่เป็นความจริง ... (ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๒ เดือน)

..

เพื่อให้ครูได้ระวังการปฏิบัติงาน

..

..

........................................................................................................

..

มีคนส่งไลน์มาให้ และอ่านแล้วถูกใจมาก
เพราะเป็นข้อมูลที่สามารถใช้สอนในรายวิชา "ความเป็นครู" ได้เป็นอย่างดี
ในหัวข้อ "การลงโทษ" ว่ามีกี่ประเภท อะไรบ้าง และตัวอย่างมีดังข้างบนนี้ ;)...

เนื่องจากไม่ได้เป็นครูอยู่ใน สพฐ. หรือ สพม.
ไม่ค่อยรู้เหตุการณ์ความผิดดังกล่าวมากหรือลึกซึ้งเท่าไหร่
พอจะทราบบ้าง ก็ต้องเป็นข่าวออกสื่อไปแล้ว

ดังนั้น บทความนี้จึงมีประโยชน์ต่อนักศึกษาครูอย่างแท้จริง
เพื่อเตรียมพวกเขาก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษาไทย

เป็นข้อเตือนใจว่า ควรหลีกเลี่ยงความผิดพวกนี้

บุญรักษา ทุกท่าน ;)...

..

........................................................................................................

..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องเรียนไร้ฝา..การศึกษาไร้กรอบความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

… อืมมมมม…..​เคยเห็นในเฟสบุ้ค.. ลงวีดีโอ.. ใช้รองเท้า.. ตีหัวนักเรียนชายที่วางรองเท้าไม่เป็นระเบียบ.. เป็นครูผู้หญิง.. ค่ะ..​

เขียนเมื่อ 

เห็นเหมือนกันครับ กรณีศึกษานี้ ;)…

เขียนเมื่อ 

มีการลงโทษบ้างก็ดี หลายเคสที่รู้สึกว่าโทษเบาเกินไป ที่น่าห่วงก็คือ ฝนตกไม่ทั่วฟ้า ผิดเหมือนกัน บางคนโดนแต่อีกหลายคนไม่โดนทั้งๆที่ผิดเหมือนกัน หรือผิดกันทั้งโรงเรียน

เขียนเมื่อ 

สงสัยว่า แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาจะไม่มี “บรรทัดฐาน” เดียวกันครับ ท่านอาจารย์ GD ;)…

เขียนเมื่อ 

มีแต่ครูสังเกตไหมไม่มีผู้บริหารเลย มีอะไรเกิดขึ้นผู้บริหารก็ช่วยกันย้ายไปที่อื่นไปสร้างเรื่องที่อื่นต่อ

เขียนเมื่อ 

ผู้บริหารอยู่บนฟ้า ทำอะไรผิด เรื่องต้องเงียบที่สุด กระมังครับ 555