JJ2019V4_2 เรียนรู้การสร้างเครือข่าย @ JRS_Yokohama 2019


ข้อสุดท้าย มีอะไรจะเสนอแนะใหม เข้าทาง JJ เลย เสนอวา ปีหน้า ควรกำหนด ประด็นให้ นำมา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น การสร้าง ทีมสหสาขาวิชาชีพรังสีวิทยา ให้สามารถ ทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข ครับ

@ JRS_Yokohama 2019

สงกรานต์ปีนี้ รสท ส่งตัวแทน ไปร่วมเรียนรู้การสร้างเครือข่าย ร่วมกับ รังสีวิทยาสมาคมในอาเซียนบางประเทศ

วันแรกที่ไปถึง ค่ำมืดหน่อย อาศัยร้านอาหาร ใกล้ที่พัก ของสนามบินฮาเนดะ

อากาศเย็นพอหนาวสะท้าน เติมด้วยบะหมี่ร้อนๆ พอสู้ไหว

เช้าวันที่ 10 เมษายน เดินทางไปยังโรงแรมที่เจ้าภาพจัดให้ ฝนตกตลอดทาง จนอากาศลงมาถึง 9 องศาเซลเซียส

วันที่ 11 เมษายน อากาศดีขึ้นมาหน่อยนึง พอเห็น ร่องรอย ข้างๆที่พักที่ฝนซัด ดอกซากุระ ให้ร่วงหล่น

การประชุม Summit วันที่ 12 เมษายน ตัวแทนจะต้องเตรียมการมาเล่าเรื่องที่เป็นจุดเน้น ของรังสีวิทยาสมาคมในประเทศนั้นๆได้ดำเนินการ รวมทั้งผลที่เกิด ภายใน 5 นาที

นามบัตรตัวแทนที่พอแลกมาได้ก่อนการประชุม มีข้อน่าคิด คือ แพทย์ที่นั่น MD_PhD ครับ

อดีตนายกรังสีวิทยาสมาคม แห่งประเทศไต้หวัน นำเสนอ เรื่อง มะเร็งปอด ที่ไม่สัมพันธ์ กับการสูบบุหรี่ แถมมีเรื่องน่าสนใจ ท่านเล่าว่า มะเร็งตับที่ไต้หวัน ปัจจุบัน เกิดจาก ภาวะไขมันพอกตับ อีกต่างหาก( ประเด็นนี้ ท่าน กระซิบกับ JJ ช่วงฟังท่านอื่นเล่า)

ตัวแทนจากเกาหลีมาสองท่าน ท่านเล่าเรื่อง การใช้ AI ใน Korean Medical Community ส่วนใหญ่เป็นการเสริมทางเก็บและใช้ข้อมูล

เรื่องที่สองที่ท่านเล่า คือการพัฒนาปรับปรุงระบบการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางทางด้านรังสีวิทยา

และ เรื่องสุดท้าย คือ การพัฒนาเรื่องระบบค่าตอบแทนที่แยกระหว่างการจ่ายให้รังสีแพทย์ และ เป็นค่าบริการของโรงพยาบาล

สาวเดียวจากประเทศฟิลิปปินส์ ท่านมาเล่าเรื่องการปรับปรุงระบบการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านจาก curricullum base เป็น system base ซึ่งประกอบด้วย Competency หรือ สมรรถนะ สามด้าน คือ 1.K knowledge 2. S skill 3.A attitudeและ ยังมีการพัฒนา เรื่อง สาขาย่อยๆ ทางรังสีวิทยา

ตัวแทนจากประเทศมองโกเลีย นำเสนอ เรื่อง Health Integrated Program โดยใช้ HIE หรือ Health Information System เป็น Electronic Health Project และ การระบบ PACS ในการเก็บข้อมูล

อีกประเด็น คือ การพัฒนาศักยภาพของรังสีแพทย์ ในการวินิจฉัย โรค Echinococcosis ของระบบทางเดินหายใจ

ตัวแทนจากประเทศสิงคโปร์ มาเล่าให้ฟังถึง สมาคม ที่คล้ายๆในประเทศไทย คือ องค์ประกอบมีทั้งทุกๆสาขาทางด้านรังสีวิทยา ที่น่าสนใจมี นักศึกษา เป็นสมาชิก ใน รังสีวิทยาสมาคมที่สิงคโปร์ ถึง14 คน

ประเด็นนี้ JJ ฐานะตัวแทนได้ปรารภกับทีมงาน ในการประชุมร่วมประจำปี ครั้งต่อไป ทาง รสท หรือ รังสีวิทยาสมาคมแห่งประทศไทย จะเรียนเชิญ ผู้แทนนิสิต นักศึกษา สาขารังสีเทคนิค หรือ ฟิสิกส์การแพทย์ เขามามีส่วนร่วม เพื่อให้เห็น การทำงาน สหสาขาวิชาชีพรังสีวิทยา ควรต้องดำเนินการอย่างไร

เจ้าภาพใหญ่ นายกสมาคม เล่าถึง Japan Safe Radiology

ครบวงจร ตั้งแต่ เครื่องมือ การสั่งวินิจฉัยจากแพทย์ การสร้างภาพ จนถึงการวินิจฉัยโรค

รศ.ดร.เพชรากร หาญพานิชย์ จาก ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งท่านเป็น กรรมการอำนวยการของ รสท และ ยังเป็น ประธาน อนุ กก วิชาการ อีกตำแหน่ง ได้ไปนำเสนอผลงานเรื่อง Radiation dose from the eye lens in CT brain ; with and without bismuth shield 

ตัวแทน จากประเทศไทย ก็นำเสนอ เรื่องราวการสร้างเครือข่ายทำงานร่วมกับ สมาคม ชมรม ทางด้านรังสีวิทยาในประเทศไทย และ การออกไป สัญจร เยี่ยม ทีมสหสาขารังสีวิทยาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง ส่งทีมงาน โดยสมาคม สนับสนุนค่าเดินทางเองให้กับ วิทยากร จาก รสท ออกไปช่วย เสริมสร้างความรู้ แก่ สมาคม ชมรม ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรม สร้างเครือข่าย เข้าไปแลกนามบัตร ทักทาย กับ ตัวแทนประเทศทุกท่าน

ก่อนจะหมดกิจกรรม ต้อง สร้างภาพ ร่วมกัน ครับ

President Network Dinner กำหนดโต๊ะที่นั่ง ชัดเจน

กระจายคละกัน กับ คณาจารย์ หรือ รังสีแพทย์ อาวุโส สมาชิก ของ สมาคม

ทานไป ปรึกษา เล่าเรื่องกันไป สบายๆ

พอเลิกงานเลี้ยง ทีมงานเจ้าภาพ ออกมาเข้าแถว ยืนส่งแขก อย่างสมเกียรติ ของประเทศเจ้าภาพ

Dinner Network อาหารจีน ตัวแทนจาก USA Australia Japan และ JJ นั่งโต๊ะกลม ทานอาหารจีน และ เล่าเรื่องกันฟัง 

หมอสาวเสื้อลายจุดกลม จาก USA จาก wisconsin university ทำงานใน มหาลัย ห้ามทำ private ครับ ทำได้แห่งเดียว รพ มหาวิทยาลัย

แต่ หมอสาว แฟน ครูสอน ยูโด จาก Japan ว่าไม่ไหวอะ ที่นี่ให้ทำ ได้ครับ

แค่ ออเดิฟ ชุดแรก ก็ อิ่มไปครึ่งท้องละ

งานสุดท้ายมี AAR หรือ After Action Review 

JJ โดน สัมภาษณ์ เดี่ยว 30 นาที จาก president JRS และ ทีมงาน

ข้อแรก งานนี้เป็นอย่างไร แน่นอน ต้องตอบว่าดี แต่ทีมเรามาปีแรก

ข้อสองได้ประโยชน์ใหม มีแน่นอนครับ 

เลยเรียนถามว่า ท่านเชิญ ประเทศไทยมา ฟรีฟรี ทุกปี ปีหน้า เรียนเชิญท่าน มาประเทศไทย ท่านจะขัดข้องใหม 

ท่านยิ้มเปิดเผย ว่า ไม่ขัดข้องครับ ( แต่ JJ คงต้องนำเรียนหารือ ใน กก กลาง และ กก อำนวยการ ถึงรายละเอียดอีกครั้งครับ)

ข้อสุดท้าย มีอะไรจะเสนอแนะใหม เข้าทาง JJ เลย เสนอว่า ปีหน้า 

ควรกำหนด ประเด็นให้ชัดเจน นำมา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น การสร้าง ทีมสหสาขาวิชาชีพรังสีวิทยา ให้สามารถ ทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข ครับ

เล่ามายืดยาวครับ นานนามมาทำงานกับ เครือข่าย อาเซียน ดีมากมากครับ

จิต จะ Learn 2019

หมายเลขบันทึก: 661174เขียนเมื่อ 18 เมษายน 2019 20:30 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กันยายน 2019 07:40 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

ยินดีกับอาจารย์นะคะ ทำประโยชน์ให้กับงานรังสีและประเทศชาติสืบต่อไปค่ะ

เรียน พี่แก้ว ขอบพระคุณครับ แวะมาให้กำลังใจ ชาว รังสีครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี