วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2549

08.50 ถึงกระทรวงสาธารสุข

     วันนี้ไม่มีงานเลยครับเพราะว่า เมื่อวานมีงานใหญ่ที่เพิ่งเสร็จไปวันนี้ก็เลยไม่ค่อยมีงานสักเท่าไรครับ พี่ตู่เลยพวกให้ผมช่วยเก็บของที่ห้องฝ่ายศิลป์ครับ ก็รื้อของออกมาดูว่ามาอันไหนที่เราไม่ได้ใช้ก็ทิ้งไปหรือว่านำไปใช้งานอื่นๆได้ก็จัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยครับ พอจัดเสร็จแล้วก็ดูสะอาดตากว่าเดิมและยังมีพื้นที่เหลือใช้มากกว่าเดิมอีกนะครับ

ภาคย์ภูมิ  โพธิ์อยู่

กระทรวงสาธารณสุข