วันนี้ที่ผมได้ทำ ช่วงเช้า จัดเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างที่ใช้เมื่อวานเข้าห้องเก็บอุปกรณ์และเอาหนังสือต่างๆที่กรมอนามัยได้ผลิตไปส่งยังตึกกระทรวงสาธารณสุข ช่วงบ่าย จัดห้องศิลปกรรมให้มีความเรียบร้อยเพราะอีกไม่กี่วันก็จะมีพนักงานมาตรวจความเรียบร้อยของกรมอนามัยครับ