วันนี้มาถึงที่กรมอนามัย 9.00 น. ได้รับมอบหมายให้ตั้งจุดเปิดให้เช่าพระพุทธชินสีห์ ซึ่งเป็น หนึ่งในโครงการฟันเทียมพระราชทานที่จัดขึ้นโดยกระทรวงสาธารณสุข  โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจะช่วยสมทบทุนโครงการฟันเทียมพระราชทานของพระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัว