โครงการโรงเรียนสองภาษาอบจ.เมืองภูเก็ต (6):การสอนและการพัฒนาผู้สอนชาวต่างประเทศ

กิจกรรมการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษแบบ Active learning ที่โรงเรียนอบจ.ภูเก็ต

เผลอหน่อยเดียวมาอยู่ประจำเป็น ผู้จัดการโครงการโรงเรียนสองภาษาที่จังหวัดภูเก็ตได้เกือบ 5-6 เดือนแล้ว โครงการนี้เป็นของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ผ่านดร.พิกุล เอกวรางกูร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ท่าน รศ.ดร.ชานนท์ จันทรา รองคณบดีฝ่ายบริหารมาร่วมงาน ท่านคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ คือท่าน รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล เป็นประธานกรรมการโครงการ  ท่านอาจารย์ ผศ.ดร.กานดา สกุลธนะศักดิ์ มัวร์ เป็นผู้ดูแลเรื่องหลักสูตร มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คอยช่วยนิเทศผู้สอนชาวต่างประเทศแต่ละโรงเรียนด้วย ผู้สอนชาวต่างประเทศมีมากถึง 55 คน 


ผู้เขียนพยายามจัดเวลาสำหรับการเขียนบันทึกแต่ด้วยงานค่อนข้างยุงแทบไม่มีเวลามาเขียนเรื่องการสอน  เมื่อประมาณเดือนที่แล้วผู้สอนชาวต่างประเทศจากโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนาลากิจ ได้ช่วยกันเตรียมการสอน ก่อน MissCarolina Hooper มาจากอเมริกาจะลากิจ ได้สอนนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 1 จัดการลองลากเส้นและระบายสี เนื่องจากการเรียนการสอนระดับอนุบาลมีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดต่างๆได้พัฒนาและนักเรียนมีความสุขกับการเรียนการสอน 

ผู้เขียนออกแบบเกม ตกปลา เนื่องจาก MissCarolina Hooper มีแม่เหล็กสำหรับใช้เล่นเกม ผู้เขียนเลยพับกระดาษ Origami เป้นรูปปลาและใช้ลวดติดกระดาษใส่หมายเลขปลา  เนื่องจากเรียนเรื่องตัวเลข เป็นภาษาอังกฤษให้นักเรียนฟังภาษาอังกฤษแล้วแข่งไปตกปลาตัวเลขภาษาอังกฤษที่ผู้เขียนพูดภาษาอังกฤษเพื่อบอกจำนวนตัวเลข   นักเรียนชอบและแข่งขันกันดี แค่ชั้นอนุบาล 1 ทำได้แบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้ว

อีกกิจกรรมที่ทำวันรุ่งขึ้นคือกิจกรรมพละศึกษาบูรณการกับคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนนับการตักน้ำใส่แก้วแล้ววิ่งแข่งกันไปเติมขวด เกมนี้ผู้หญิงได้ปริมาตรน้ำมากกว่าผู้ชาย แต่ทำน้ำหกเยอะมาก ผู้ชายได้น้ำน้อยกว่าแต่น้าแทบไม่มีหกลงพื้นเลย ทึ่งในความเรียบร้อยของนักเรียนชาย  มีนักเรียนชายชื่อมาตินพยายามจะโชว์การเล่น ฮูราฮูปด้วย 555

กิจกรรมการทายคำศัพท์และเล่นเกม Taboo ของชาวต่างประเทศที่สอนภาษาอังกฤษทั้ง 17 คน ในภาพบนครู Darek โดนเพื่อนๆใบ้คำ

การสาธิตการสอน จากแผนการสอนของ T. Ross ,AnkleและAlexandra ของกลุ่มผู้สอนชั้นอนุบาล
ผู้เขียนได้รวมชาวต่างประเทศที่โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต 11คนและจาก โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอนอีก 6 คนรวมเป็น 17 คนจัดกิจกรรมเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การทำแผนการสอนภาษาอังกฤษ การออกข้อสอบที่ห้องประชุมโรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต 

การออกแบบการเขียนแผนการสอนและออกแบบกิจกรรมของผู้สอนชาวต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาของ T.Alex,Jay,Banghaและ Karen

กิจกรรมการเขียนแผนการสอนและการออกแบบกิจกรรมการสอนของผู้สอนชาวต่างประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาของT.John,Lee และ Miguleการออกแบบการเขียนแผนการสอนและออกแบบกิจกรรมของผู้สอนชาวต่างประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของ T. Michael ,Darekและ Vladimir 

อบรม 1 วันได้ Refection หรือ AAR จากชาวต่างประเทศที่มาสอน 5 เดือนได้ดังนี้

Monday 18th March 2019 – Training at Muang Phuket School
Teachers present from Muang Phuket – Ross, Jay, John, Kimbur, Oscar, Karen, Lee, Vladimir
Teachers from Ban Na Bon School – Ola, Derrick, Michael, Angel

These are a collation of notes from teachers presents that had input to Khajit on how things can be improved or feedback and help with next semester


1. Communication and Organisational Issues
- It is vital that we are given messages, dates and information at the soonest moment. It was clear that we are not in the loop with things that were upcoming
- Suggestions were made that we have a monthly meeting were we can convey messages and provided with a monthly calendar (even if it is proposed dates)
- Some schools were being fed information weeks before events and others didn’t know information until days before – meaning plans were compromised (for example the University training days)
- Another suggestion was having a reliable representative who would organise these meetings and is responsible to convey important dates and messages. Only if they are being told by official staff (university team, school director)
2. Classroom management within the school
- Several teachers asked the requirements of whether a Thai teacher should or could be in classrooms with foreign teachers when they have an unruly class (Thai program and English programmes)
- This will be particularly beneficial for teachers of Kindergarten (Ban Na Bon) and Prathom levels 1-6
- It was mentioned that some Thai teachers are aware of misbehaved classes and sometimes sit outside the classroom, but don’t feel it’s their obligation to help (but often do). Could there be a person who we report to that can help control behaviour within the classroom and for certain individuals?
3. Materials
- Majority of teachers have asked about whether we will be provided classroom books for every student from next semester, for each student (Thai program and new ones for English programmes).
- A concern was raised about some teachers who excessively print and provide worksheets every lesson and this is why it would be useful to have a course material.
- Ross did explain that the university are working on the materials and curriculum for next semester and should be provided to us on May 2nd when we return to work so teachers can plan appropriately (this is following a conversation with Dr Kanda)
- It was asked if we could be provided with an office budget per school so we could buy materials for our classes – especially Kindergarten and lower level of Prathom who like to be creative.
4. Evaluation, Testing and School Requirements
- As there were several new teachers at the start of this semester, that wished that in hindsight we had some training so everyone was aware of the process and it was made clearer
- In future, particularly for semester one and the new classes, we are given a list of names and the score sheets so we know what to base our lessons on but also can evaluate the scores throughout the term and know the student names from the offset.
- It was agreed by most that there should be a standard issue from the university or school of any documents, were it is all formatted and designed the same way – score sheets, report cards, letter heads etc.
- There seemed to be a few issues with how the tests were given this year. Teachers submitted their tests to Khajit who then organised them to be printed and given out by Thai teachers. There were several issues with this, like formatting had changed when printing and therefore didn’t make sense, wrong tests were given (unclear as to how)
- For any future testing the foreigner teacher should be responsible for printing and supervising the tests for complete clarity – which is what has been done in previous years.
5. Technology
- All classes that have I.E.P/M.E.P lessons (at least 5 hours of English with a foreign teacher) should have a TV installed for lesson development
6. Teacher Space
- It was noted that some teachers would like to have a place within classroom they can store things safely as work they give to their students are not maintained. Perhaps even a display board around the school can be given to us so we can display student’s work that is particularly outstanding and allow other students the incentive to have pride in their work.
7. Maintaining classes
- A very good point was made about the consistency in the I.E.P classes. The students are tested at Kindergarten who go into P1 and that is there level for the next 6 years. There are many students who didn’t originally make it into the program and now in the Thai program who deserve to be on IEP and others on IEP that don’t work as hard as they should.
- There should be more vigorous testing and input from teachers as who places on these programmes, as they are courses which should have the hardest working students to have the best opportunities in English language.


วันรุ่งขึ้นมีกิจกรรม Open house ของโรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน  ผู้สอนชาวต่างประทศมาช่วยจัดบูท มีน้องป๊อบคอยช่วยประสานงานอย่างเข้มแข็งอยู่ที่ โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน 


น้องป๊อบผู้ประสานงานของโครงการอยู่ทางซ้ายมือ  


Alex ให้เพื่อนที่อเมริกาช่วยบริจาคเงินซื้อโปรเจกเตอร์และมอบให้โรงเรียนด้วย    ผู้เขียนมาช่วยชาวต่างประเทศจัดกิจกรรม มวยไทยเป็นภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน แต่ชาวต่างประเทศที่สอนชื่อ T.Kamil, Alex และคนอื่นๆได้ลองต่อยเล่นด้วย

วันนี้ (22 มีนาคม 2562)ที่โรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนามีกิจกรรมค่านลูกเสือแล้วจะมาเขียนเพิ่มให้อ่านนะครับ  ขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาอ่าน...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blogความเห็น (0)