มองตัวเรา มองร่างกายผ่านเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

มองตัวเราเอง ด้วย...ตัวเราเอง

มองตัวเราเอง ด้วย...ตัวเราเอง
มองอวัยวะภายในร่างกาย ด้วย....เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (computed Tomography; CT)

ภายในโครงสร้างหลัก (gantry) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จะติดตั้งหลอดเอกซเรย์ (x-ray tube) อุปกรณ์รับรังสี (x-ray detector หรือ CT detector) และวงจรควบคุมการทำงาน


ในขณะทำการตรวจ รังสีเอกซ์ (x-ray) จะถูกปล่อยจากหลอดเอกซเรย์ ให้ทะลุทะลวงผ่านผู้ป่วยมากระทบอุปกรณ์รับรังสีเอกซ์อุปกรณ์รับรังสีเอกซ์นี้ จะแปลงความเข้มของรังสีที่ตกกระทบ ให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า หรือ สัญญาณดิจิทัล (digital signal) ส่งเข้าไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลข้อมูล (data processing) และสร้างออกมาเป็นภาพในลักษณะภาพตัดขวาง (cross section) นำไปใช้ประกอบการวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเอกซเรย์และอุปกรณ์รับรังสีเอกซ์ 
หมุนวนรอบร่างกายผู้ป่วย 
คล้ายๆคนอื่นๆ รอบๆตัวเรา มองตัวเรา 
อาจจะ... มองเห็น ในสิ่งที่เรามองไม่เห็น
อาจจะ... มองเห็น ไม่เหมือนกับที่ตัวเรามองเห็นตัวเอง

การมองตน มองตัวเรา ไม่ใช่เรื่อง... ง่าย 
เพราะคน มักจะชอบมองออกไปนอกตัวเรา มองคนอื่นๆ

โอกาสพัฒนา... มองตัวเราเอง 
ฝึกฝนตัวเราเอง แก้ไขตัวเราเอง ปรับปรุงตัวเราเอง 
จับผิดที่ตัวเราเอง

สุขเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่กับการมองตัวเราเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รังสีเทคนิคขอนแก่นความเห็น (0)