ตามอัธยาศัย กับ สตรีสากล 2019


ร่วมบูรณาการทำงานกับหน่วยงานภาคี ลงพื้นที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตพร้อมส่งต่อวิถีแบบพื้นถิ่นของ "ฅนพรานกระต่าย"ไปสู่ผู้คนบนโลกกว้าง กับบันทึกนี้....ขอบคุณ G2K ที่แบ่งปันพื้นที่และร่วมแชร์เรื่องราวด้วยนะคร้าบ!!!!

                                                                    -วันนี้ขอเปิดหน้าสมุดออนไลน์ นำเอาเรื่องราวต่างๆ ที่ได้ลงไปปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาบันทึกเอาไว้กันสักหน่อยก็แล้วกันนะครับ ถือเป็นการทบทวนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตต่างๆ ที่ผ่านมาเอาไว้อีกทางหนึ่งด้วย และหากวันใดกลับมาอ่านอีกครั้งก็จะได้ซึมซับบรรยากาศต่างๆ และยินดีที่จะส่งต่อเรื่องราวเหล่านี้ไปยังผู้คนที่ผ่านเข้ามาอ่านบันทึกชีวิตของเราต่อไปครับ...ว่าแต่วันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้น พร้อมแล้วตามผมไปชมพร้อมๆ กันได้เลยคร้าบ!!!!

  1. หลังจากได้รับการประสานงานจาก"ครูกุ้ง"ครู ก.ศ.น.ประจำตำบลพรานกระต่าย ว่ามีแผนจัดกิจกรรมตาม"โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจนำวิถีพอเพียงสู่ชุมชน"ซึ่งเป็นอีกภารกิจหนึ่งของหน่วยงาน ก.ศ.น.ที่วันนี้ต้องเข้าไปมีบทบาทในการส่งเสริมและกระตุ้นการพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพของพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ครับ ดังนั้นเมื่อกำหนดรายละเอียดต่างๆ ของข้อมูลที่จะนำไปถ่ายทอดต่อให้กับกลุ่มเป้าหมายแล้ว เราก็ลงพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมกันทันทีครับ..และในวันทีี่ 5 มีนาคม 2562 ก็ได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เขาดงรื่น ตำบลพรานกระต่าย กันก่อนครับ..

2.ตามหลักการของโครงการนี้ "ครูกุ้ง"บอกเอาไว้คร่าว ๆ ว่าเป็นการเข้าไปทำความเข้าใจให้กับพี่น้องเกษตรกรเกี่ยวกับแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้และน้อมนำเอาหลักการต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครับ รวมทั้งจะได้ช่วยพัฒนาชุมชุนของตนเองให้มีศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครับ ดังนั้นนอกจากตัวผมเองในฐานะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล วันนี้จึงชวน"น้องยีนส์"เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย  ไปร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และวิชาการต่างๆ ด้วย ทั้งนี้ก็เพราะว่าจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ และทำให้พี่น้องเกษตรกรได้รับความรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรงได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับ

3.เพื่อให้การถ่ายทอดความรู้ตามหลักการต่างๆ เข้าใจง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน หลังจากที่"น้องยีนส์"ได้นำเอาหลักการต่างๆ ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำเสนอให้กับผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว วันนี้ผมจึงขอเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยการให้วาดรูปตามความฝันของตนเองว่าอยากจะให้บ้านของตนเองเป็นอย่างไรในอนาคต ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะสร้างจินตนาการและสร้างแรงบันดาลใจให้มีพลังในการนำเอาความรู้ที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติจริงนั่นเองครับ 

4.และในวันที่ 6 มีนาคม 2562 เราก็มุ่งหน้าไปยังหมู่ที่ 8 บ้านปลักมะหว้า ตำบลพรานกระต่าย โดยกลุ่มเป้าหมายของเราจะเป็นสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปลักมะหว้า ที่ได้รวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมสร้างรายได้เสริมด้วยการแปรรูปอาหารชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ครับ ดังนั้นจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจและต้องเป็นต้นแบบของการน้อมนำเอาหลักการต่างๆ ลงไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรม สำหรับกิจกรรมต่างๆ ก็ถ่ายทอดความรู้เช่นเดียวกับหมู่ที่ 12  ครับ และบรรยากาศการเรียนรู้ในวันนี้ก็มีความสนุกไม่แพ้กันครับ

5.การดำเนินงานโครงการแบบนี้ ถือเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ได้รับความรู้และมีแนวทางในการปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ แม้ว่าจะมีเวลาในการถ่ายทอดความรู้ไม่มากนัก หากแต่กิจกรรมนี้ทำให้เราได้แลกเปลี่ยนแนวคิดต่างๆ และรับรู้ถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ ที่ไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจากเป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้นั่นเองครับ แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาที่เราจะไม่สามารถนำเอาความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของชุมชนและวิถีชีวิตของเราครับ และหากมีโอกาสในการร่วมกิจกรรมหรือมีเวทีในการแบ่งปันประสบการณ์ด้านการเกษตรแบบนี้แล้วเราก็พร้อมทีี่จะช่วยกันสานต่อให้สัมฤทธิ์ผลต่อไปครับ...งานนี้ต้องขอขอบคุณ"ครูกุ้ง"ครู ก.ศ.น.พรานกระต่าย ที่ช่วยประสานงานและนำเอาโครงการดี ดี แบบนี้มายังพื้นที่ของตำบลพรานกระต่าย ด้วยนะครับ...

6.และในเช้าของวันนี้ 7 มีนาคม 2562 อำเภอพรานกระต่าย ได้จัดกิจกรรม"วันสตรีสากล"ที่จะถึงในวันพรุ่งนี้ วันที่ 8 มีนาคม ที่องค์กรสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันสตรีสากลครับ กิจกรรมหลักๆ ในวันนี้มีการจัดเดินขบวนเพื่อแสดงถึงพลังของสตรีในเขตพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย โดยมี"นายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอพรานกระต่าย"เป็นประธานเปิดงานและมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมให้กำลังใจกับกลุ่มสตรีของอำเภอพรานกระต่ายครับ...

7.ในวันนี้ตัวผมได้รับมอบหมายให้ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวด"อาหารคาว-หวาน"ของกลุ่มสตรีพรานกระต่ายครับ โดยมีคณะกรรมการร่วมจำนวน 2 คน คือตัวแทนจากสาธารณสุขอำเภอพรานกระต่ายและ ครู ก.ศ.น.อำเภอพรานกระต่ายที่ร่วมเป็นกรรมการในวันนี้ครับ..

8.เมื่อกรรมการพร้อม ทีมงานกลุ่มสตรีพร้อม...ก็เริ่มลงมือปรุงเมนูจาก"ผักหวานป่า"กันทันทีครับ สำหรับของหวานในวันนี้ประชันฝีมือกันในเมนู"กล้วยบวชชี"ครับ สำหรับบรรยากาศต่างๆ จะเป็นอย่างไรนั้น คงต้องขอฟัองด้วยภาพก็แล้วกันนะครับ 55555

9.เมื่อปรุงอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็ถึงเวลาที่คณะกรรมการจะได้ร่วมเดิินชมและชิมรสชาติของเมนูในวันนี้แล้วล่ะครับ ต้องขอบอกว่าแต่ละทีมได้จัดเมนูมาอย่างเต็มสูตร ไม่ว่าจะเป็นประเภทแกง ห่อหมก และยำ เมนูจากผักหวานก็ได้ถูกสร้างสรรมาอย่างน่าประทับใจและน่าลิ้มลองมากๆ เลยล่ะครับ งานนี้ดูหน้ากรรมการก็พอจะรับรู้ได้ถึงความอร่อยนะครับ 555

10.สำหรับผลการตัดสินจากคณะกรรมการนั้น ถือเป็นการชี้ให้เห็นถึงความพร้อมและการสร้างสรรเมนูจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นครับ และถือเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลและเพิ่มพลังในการขับเคลื่อนบทบาทของสตรีได้อย่างน่าภาคภูมิใจ แต่ที่มากกว่ารางวัลที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ได้รับนั้นก็คือการที่ได้แสดงพลังในการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ผู้คนได้รับรู้และสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างน่าภาคภูมิใจต่อไปครับ..สำหรับกิจกรรมของวันสตรีสากลของปีก่อนผมได้มีโอกาสร่วมงานและบันทึกเอาไว้ที่นี่ครับ วันสตรีสากล International Women Day 

และนี่ก็คือกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติและนำเอามาบันทึกไว้ที่นี่ครับ เอาไว้หากมีกิจกรรมที่ได้ลงไปปฏิบัติในพื้นที่และมีเรื่องราวที่น่าสนใจก็จะนำเอามาบันทึกเอาไว้เป็นจดหมายเหตุชีวิตต่อไป อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคร้าบบบ!!!


                                                                      สำหรับวันนี้...ขอชื่นชมทีมคณะกรรมการสตรีอำเภอพรานกระต่าย และทีมผู้จัดงานทุกท่าน และขอบอกว่าทุกเมนูที่ได้ลิ้มลองในวันนี้ ถือว่าเป็นที่หนึ่งในใจของผมครับ......

                                                                                                          สวัสดีครับ

                                                                                                        เพชรน้ำหนึ่ง

                                                                                                        07/0/2562

หมายเลขบันทึก: 660314เขียนเมื่อ 7 มีนาคม 2019 13:47 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 มีนาคม 2019 16:36 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (6)

อยากชิมผักหวานป่าจังค่ะคุณเพชร

เห็นด้วยนะครับในเรื่องของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่บันทึกนี้เน้นเรื่องความเข้าใจและเน้นการนำความรู้ความเข้าใจไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อตนเอง และคนในครอบครัว

สะท้อนถึงการเข้าถึง ผ่านการลงมือทำ และการปักหมุดความเป็นสังคม ผ่านตัวเองและคนใกล้คัวก่อนเป็นอันดับแรก

-สวัสดีครับคุณแม่มด-ผักหวานป่านำไปต้ม ผัด แกง ทอด ได้หลากหลายเมนูครับ-อร่อยทุกเมนูครับ-เมนูต้องลอง-ขอบคุณครับ

-สวัสดีครับอาจารย์แผ่นดิน-ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มอบให้นะครับ-ความสุขคือสิ่งที่ใครๆ ก็ตามหานะครับอาจารย์-ด้วยความระลึกถึงครับ

-สวัสดีครับอาจารย์จำรัส-ด้วยความยินดี-ด้วยความระลึกถึงเช่นกันครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี