นิราศญี่ปุ่น๔

(ต่อ)

บ้านไม้ หลังไม่ใหญ่              ช่างสร้างไว้ ได้เหมาะสม
วางแปลน น่านิยม                  เขาเกลียวกลม มาช่วยกัน

เอาฟาง สร้างหลังคา               ฟุตกว่ากว่า หนาอย่างนั้น
ฟางข้าว เอาผูกกัน                 ปีหนึ่งนั้น เจ็ดหลังคา


ชาวบ้าน มาลงแรง                 มิขันแข่ง แย่งจัดหา
ฟางข้าว ระดมมา                  เปลี่ยนหลังคา ครบห้าปี

หมู่บ้าน กลางทิวเขา               อยู่นานเนาว์ เขาทำดี
ทำนา ครั้งละปี                      เลี้ยงชีวี มีสุขใจ


ที่นา แปลงเล็กเล็ก                  แก่หนุ่มเด็ก ได้อาศัย
เติบใหญ่ ได้สมวัย                  เพราะอยู่ใน ความพอเพียง

สงบ และเรียบง่าย                  ไม่วุ่นวาย ไม่ส่งเสียง
รถไว้ ใช้ลำเลียง                    ขยะเกลี้ยง สะอาดตา


ลมเย็น พัดผ่านผิว                  กลางทุ่งทิว ปลิวไหวมา
ดอกใบ ให้หรรษา                  สร้างคุณค่า ประทับใจ

สินค้า ที่ระลึก                       มีให้นึก อยากซื้อไว้
หลายหลาก มากสไตล์              ทั้งของใช้ และของกิน


หีบห่อ ช่างน่ารัก                    แจ้งประจักษ์ ปักใจจินต์
แม้เป็น ของท้องถิ่น                 แปลงเป็นสิน เขาทำเป็น

ร้านค้า หน้าหมู่บ้าน                เข้าก็ผ่าน ออกก็เห็น
ไม่ซื้อ ก็ดูเล่น                        แต่พอเห็น ก็ถูกใจ


ทางเข้า เราต้องผ่าน               เดินสะพาน ข้ามน้ำใหญ่
สะพาน แขวนเอาไว้                วางทอดให้ ได้เดินชม

ทิวทัศน์ ช่วงเดินข้าม               ช่างงดงาม ทำเหมาะสม
สายตา ช่างแหลมคม               น่าชื่นชม ออกแบบดี


เบื้องล่าง ธารน้ำใส                 ลัดเลาะไหล ให้สุขี
พลิ้วลื่น ชื่นชีวี                      เอ่ยวจี ชมจากใจ

ทิวเขา ทั้งซ้ายขวา                 ชะอุ่มตา มวลพฤกษ์ไพร
เขาเขียว เพราะต้นไม้              ปกคลุมไว้ ได้ชมกัน


สี่โมง เย็นตามนัด                   ไกด์เขาจัด ไว้ให้ทัน
เช้าบ่าย เที่ยวทั้งวัน                ช่างเลือกสรร ให้ไปชม

พุธสนุก สุขสมใจ                   พุธสดใส ใจสุขสม
พุธรื่น ชื่นอารมณ์                  พุธชื่นชม สมชีวา


พุธนี้ มาชมจวน                    พุธชี้ชวน สุขหรรษา
พุธนี้ พากานดา                     พุธมีค่า มาเที่ยวชม

รถบัส มาจอดรอ                    เที่ยวจนพอ อย่างเหมาะสม
สุขแสน อภิรมย์                     เดินตากลม เย็นสบาย


ห้าโมง ถึงที่พัก                      โรงแรมจัก ถึงที่หมาย
ฮิดะ พลาซาฉาย                    หวังผ่อนคลาย ในโรงแรม

ห้องพัก จัดไว้ดี                      แบ่งพื้นที่ มีไว้แถม
ลวดลาย ใช้แต่งแต้ม               ประดับแซม อย่างน่าดู...(มีต่อ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิราศญี่ปุ่นความเห็น (0)