นิราศญี่ปุ่น

เขียนเมื่อ
191
เขียนเมื่อ
186
เขียนเมื่อ
113
เขียนเมื่อ
121
เขียนเมื่อ
92
เขียนเมื่อ
98
เขียนเมื่อ
113
เขียนเมื่อ
94
เขียนเมื่อ
107
เขียนเมื่อ
103