อบรมการจัดทำแผนธุรกิจเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐ ระดับเครือข่ายจังหวัด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 17-19 กันยายน 2561 ณ โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ จังหวัดอุดรธานี กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนอุดรธานี บริษัทออร์แกนิคอุดรธานี วิสาหกิจเพื่อสังคม และ สหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย เดินหน้าอบรมการจัดทำแผนธุรกิจเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐ ระดับเครือข่ายจังหวัด ในโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนโดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 60 คน

อ่านเพิ่มเติม..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คลินิกเทคโนโลยีความเห็น (0)