Fit your fat off : ๓๐ วัน

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

แข่งกีฬาสองสีมาสองสัปดาห์

ไปเดินดูของขวัญปีใหม่   เห็นคำ Hula hoop  ที่แผนกกีฬา  

เพิ่งรู้ตัวว่าเขียนผิดมาตลอด  ขออภัยนะคะ

^_,^

พุธที่แล้วแข่ง "ลูกโป่งหรรษา"   และแชร์บอลผสม ... สีแดงเก่งหนึ่งอย่าง  แบ่งให้สีเหลืองชนะแชร์บอลบ้าง

พุธนี้มีแข่ง "เสื้อหรรษา"   มี ๑ คน  ถอดส่งต่อเสื้อให้เพื่อนในแถว  จากคนแรกจนหมด  ๑๒  คน

สีที่เร็วกว่าเป็นผู้ชนะ

ส่วนกรีฑา  วิ่งแข่ง ๔ x ๑๐๐  เมตร  ชายและหญิง

สีแดงชนะอีกแล้ว ... แบ่งคะแนนกันไป  เพราะสีเหลืองชนะกองเชียร์

คนเยอะกว่า  ทั้งก่อนและหลังแข่งประจำสัปดาห์

^_,^

เข้าสัปดาห์ที่ ๓ - ๔  สมาชิกแต่ละสีที่ส่งการบ้านออกกำลังกายสม่ำเสมอ ... คะแนนเพิ่มขึ้นสูงต่อเนื่อง

คนที่เว้นวัน  เว้นสองสามวันส่งที  คะแนนลดหลั่นกันไป

ทำได้ครบเดือนแรก ... เราจะสามารถสร้างนิสัยชื่นชอบออกกำลังกายได้  ด้วยตัวเราเอง  ติดตามกันยาว ๆ 

กว่าจะครบ ๙  เดือน  นิสัยเราจะเปลี่ยน ... วิ่ง เปลี่ยนชีวิต ได้หรือไม่

ต่อเนื่องจาก  บันทึกแรก   และ  บันทึกที่สอง   นะคะ

บุคลากรสาธารณสุขภาครัฐในอำเภอสระใครของเรา   ทยอยส่งการบ้านเข้ากลุ่มไลน์  Fit your fat off  

เพื่อให้กรรมการทั้ง  ๔  คน   บันทึกคะแนนจากการบ้าน ... มาดูว่าผู้เขียนส่งการบ้านได้กี่วันนะคะ

พุธ ที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๖๑

พฤหัสบดี ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

ศุกร์ ที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๑

เสาร์  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๑

อาทิตย์  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๖๑

จันทร์  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๖๑

อังคาร  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๖๑

พุธ  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๖๑

พฤหัสบดี  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๖๑

วันศุกร์  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๖๑

เสาร์  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๖๑

อาทิตย์  ๒๓  ธันวาคม ๒๕๖๑


^_,^

บวกคะแนนออกกำลังกายต่อจาก ๑๘ วันแรกนะคะ

วันที่ ระยะทางเดินวิ่งต่อเนื่อง (km.) คะแนนเดินวิ่ง กีฬาอื่น รวมคะแนน
๒๔ พย. - ๑๑ ธค. ๖๑ ๑๖๐.๘๒ ๓๒๑.๖๔ ๑๐๕ ๔๒๖.๖๔
๑๒ ธค. ๖๑ ๕.๕๓ ๑๑.๐๖ ๑๐ ๒๑.๐๖
๑๓ ธค. ๖๑ ๘.๙๙ ๑๗.๙๘ ๑๐ ๒๗.๙๘
๑๔ ธค. ๖๑ ๗.๗๓ ๑๕.๔๖ ๒๐.๔๖
๑๕ ธค. ๖๑ ๙.๐๐ ๑๘.๐ ๑๐ ๒๘.๐
๑๖ ธค. ๖๑ ๑๐.๒๕ ๒๐.๕ ๑๐ ๓๐.๕
๑๗ ธค. ๖๑ ๙.๐๑ ๑๘.๐๒ ๑๐ ๒๘.๐๒
๑๘ ธค. ๖๑ ๙.๔๖ ๑๘.๙๒ ๑๐ ๒๘.๙๒
๑๙ ธค. ๖๑ ๘.๙๙ ๑๗.๙๘ ๑๐ ๒๗.๙๘
๒๐ ธค. ๖๑ ๑๓.๐ ๒๖.๐ ๑๐ ๓๖
๒๑ ธค. ๖๑ ๘.๓ ๑๖.๖ ๒๑.๖
๒๒ ธค. ๖๑ ๑๔.๐ ๒๘ ๑๐ ๓๘
๒๓ ธค. ๖๑ ๑๓.๒ ๒๖.๔ ๑๐ ๓๖.๔
รวม  ๓๐  วัน ๒๗๘.๒๘ ๕๕๖.๕๖ ๒๑๕ ๗๗๑.๕๖

หวังว่าอีก  ๘  เดือน  จะพัฒนาตัวเองลองไปวิ่งมินิมาราธอนได้บ้าง  ถึงปลายทางโดยวิ่งได้ตลอด  เดินน้อย ๆ 

ลองทำไปเรื่อย ๆ ก่อน  ฟังเสียงของเท้าทั้งสองและหัวใจตัวเอง

ขอบคุณนะคะที่สนใจการพัฒนาร่างกายของเราเอง

^_,^

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน fit your fat off : Sakhrai hospitalความเห็น (0)