๓๒. “ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาผู้นำยุค 4.0”

“พระองค์ทรงเป็นผู้นำที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ การศึกษาไทยสอนให้คนเก่งแต่อาจจะโกงก็ได้ การศึกษาไทยสนใจเรื่องคุณธรรมจริยธรรมน้อย สนใจแต่เรื่องความเก่ง จึงทำให้สังคมมีปัญหา..”

        ผมมีความรู้ในรายละเอียดที่เกี่ยวกับ “ศาสตร์พระราชา”น้อยเหลือเกิน แต่ผมก็ไม่เคยหยุดที่จะศึกษา โดยใช้ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นำร่องลงลึกถึงกิจกรรมในโรงเรียน..จนบังเกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตลอดหลายปีที่ผ่านมา

    “ศาสตร์พระราชา”เป็นแนวคิดทฤษฎี หลักการทางวิชาการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงงานในโครงการพระราชดำริ..ผมพยายามศึกษาในรายละเอียด เพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้ง..

        บางครั้ง..ผมต้องเข้าถึงตัวโครงการ เพื่อสัมผัสสถานที่จริง และกลับมาศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม จากนั้น..ก็บันทึกเรื่องราวและภาพ เพื่อใช้เป็นข้อมูลต่อไป..

        ตั้งใจจะทำมุมหนังสือส่วนตัว..ที่เกี่ยวกับ”ศาสตร์พระราชา” เหมือนโชควาสนาจะเข้าข้าง..ลูกชายนำมาวางไว้บนโต๊ะหลายเล่ม เพื่อให้ผมได้อ่านสมใจ

        ลูกชายเรียน ป.โท เอกบริหารการศึกษา บอกผมว่า..เพื่อนนักศึกษาบริจาคให้โรงเรียนบ้านหนองผือ..เป็นเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาผู้นำยุค 4.0”

        เอกสารที่ผมได้รับประกอบด้วย..เอกสารคู่มือการอบรมสัมมนา..สารานุกรมศาสตร์พระราชา..และศาสตร์พระราชเรื่อง พระอัจฉริยภาพของพระราชา..แผ่นดินของพระราชา..ใต้ร่มพระบารมี..งานของพระราชา..และบ้านของพระราชา..

        เฉพาะเล่มที่ว่าด้วย..สารานุกรม..เพียงเล่มนี้เล่มเดียว ก็คุ้มแล้ว อยากรู้เรื่องใดในโครงการพระราชดำริและพระราชกรณียกิจ..เพียงมีหัวข้อหรือถ้อยคำภาษา หาได้จากพยัญชนะที่ขึ้นต้น หรืออักษรตัวแรก ก็สามารถสืบค้นได้ทันที

        ส่วนหนังสือเล่มเล็ก ที่ว่าด้วยพระอัจฉริยภาพของพระราชา จะประมวลพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆและสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงรัชกาลที่ ๙

        เรื่อง “แผ่นดินพระราชา” จะประมวลพระราชกรณียกิจด้านการเกษตร การจัดการน้ำและดินของในหลวง

        “ใต้ร่มพระบารมี” ประมวลพระราชกรณียกิจด้านศาสนา การศึกษาและสาธารณสุขของในหลวง

        ส่วน “งานของพระราชา” ประมวลโครงการหลวงและมูลนิธิในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙

        เรื่อง “บ้านของพระราชา” ประมวลโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาของในหลวง..หนังสือทุกเล่มมีภาพสีสวยสด เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน ผมตั้งใจว่าจะขออ่านก่อน..แล้วจึงจะนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนต่อไป

         เล่มที่ผมกำลังศึกษาอยู่ เป็นเล่มคู่มือที่เป็นเอกสารสัมมนา..อ่านข้อความแรก ผมก็ไม่อยากวางเสียแล้ว..”ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นผู้นำของคนไทยและพระองค์ทรงได้รับการยมรับจากทั่วโลก..วันนี้เราจะใช้ศาสตร์พระราชา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน”

         พอเปิดอ่านคร่าวๆในเนื้อหาข้างในเล่ม ก็พบเจอข้อความโดนใจเข้าอีก

        “กฎข้อแรกของพระองค์ท่านในการเป็นผู้นำคือ พระองค์ท่านมีความห่วงใยผู้ที่ยากจน พระองค์ไม่ได้มองจากตัวพระองค์เอง แต่มองจากความทุกข์ยากของประชาชนของท่านและพระองค์พร้อมที่จะเสียสละเพื่อประชาชนของท่าน..”

         “พระองค์ท่านจะศึกษาข้อเท็จจริงก่อน แล้วจึงเอาหลักทฤษฎีมาประกอบ ทำอะไรเป็นขั้นเป็นตอนและทำอย่างต่อเนื่อง...”

          ข้อความสุดท้ายที่ผมเปิดเจอ ก่อนที่จะลงมืออ่านอย่างจริงจัง และอยากแบ่งปันให้คนอื่นได้อ่านและรับรู้..

         “พระองค์ทรงเป็นผู้นำที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ การศึกษาไทยสอนให้คนเก่งแต่อาจจะโกงก็ได้ การศึกษาไทยสนใจเรื่องคุณธรรมจริยธรรมน้อย สนใจแต่เรื่องความเก่ง จึงทำให้สังคมมีปัญหา..”

ชยันต์  เพชรศรีจันทร์

๒๐  ธันวาคม  ๒๕๖๑

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดินกับโครงการพระราชดำริความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

658864

เขียน

20 Dec 2018 @ 20:41
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก