ชีวิตที่พอเพียง 3330. พระพุทธศาสนากับการพัฒนาประเทศไทย
ข้อเขียนของ ศ. นพ. ประเวศ วะสี   ประเทืองปัญญาสุดๆ    อ่านได้ที่ ()

วิจารณ์ พานิช

๑๗ พ.ย. ๖๑


Sadsana from Pattie KB

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

[email protected]
IP: xxx.132.108.225
เขียนเมื่อ 

Thank you for this reference.

I do think we can help by using ‘ariya sacca 4’ (as principle of analysis pr problem solving), ‘magga’ (as factors for selection of ‘good’ solutions), ‘Kalaama sutta’ (as validation checklist and confidence measuring tool), Buddhist learning discourse* (as template for knowledge management),…

Note * see for examplesพระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษาhttp://sjc.ac.th/sjc2014/images/Lreaning-online/M6/7.pdfพุทธศาสนากับการศึกษา - บทความ - มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยhttp://www.phd.mbu.ac.th/index.php/2014-08-28-08-57-4/79-2014-08-28-08-55-53/136-2016-03-06-14-53-39