๕ ธันวาคม วันดินโลก "Wold Soil Day"

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สวัสดีครับ จับประเด็นเกี่ยวกับ วันที่ ๕ ธันวาคม วันดินโลก หรือ World Soil Day มาฝากครับ  (อ่านเองที่นี่ครับ)

 • ความเป็นมาของวันดินโลก (อ่านแบบละเอียดได้ที่นี่)
  • ปี ๒๕๔๕ มีการจัดประชุมสภาแห่งปฐพีวิทยาโลกครั้งที่ ๑๗ ที่กรุงเทพฯ โดย สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Science: IUSS) ในงานมีการจัดนิทรรศการผลงานการพัฒนาดินของในหลวง ร.๙ ฝรั่งทึ่งในพระปรีชาสามารถและประจักษ์ชัดถึงผลลัพธ์ของการพัฒนาดินสู่ความยั่งยืนจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั้ง ๖ ศูนย์ 
  • ปี ๒๕๕๓ ในการจัดประชุมฯ ครั้งที่ ๑๙ ที่ประเทศออสเตเลีย มีมติเห็นสมควรขอพระราชทานพระราชวโรกาสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Soil Scientist) แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙
  • ปี ๒๕๕๕ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สตีเฟน นอร์ทคลิฟฟ์ กรรมการบริหารและอดีตเลขาธิการ IUSS พร้อมคณะผู้บริหาร IUSS เข้าเฝ้าฯ ทูลถวายรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม เป็นพระองค์แรกของโลก และได้กราบบังคมทูลของพระบรมราชานุญาตให้วันที่ 5 ธันวคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก
  • ปี ๒๕๕๖ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ประกาศสนับสนุนและผลักดันให้มีการจัดตั้งวันดินโลก แล้วเสนอให้ทางสหประชาชาติ (United Nations-UN) เห็นชอบโดยลำดับ
  • ปี ๒๕๕๘ สหประชาชาติ ได้เห็นชอบแล้ว และยังได้กำหนดให้ปี 2558 เป็นปีดินสากล
 • สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เคยมีรับสั่งกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถึงความหมายของพระนาม "ภูมิพล" ไว้ว่า "อันที่จริงเธอก็ชื่อภูมิพล ที่แปลว่า กำลังของแผ่นดิน แม่อยากเธออยู่กับดิน" (อ่านที่นี่)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิถีแห่งความพอเพียงความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

วันนี้ คุณมะเดื่อก็ได้ไปร่วมกิจกรรมวันดินโลกที่ ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา - แม่ฟ้าหลวง ต.หนองพลับ อ.หัวหิน มาจ้ะ