ความเห็น 3106952

๕ ธันวาคม วันดินโลก "Wold Soil Day"

เขียนเมื่อ 

วันนี้ คุณมะเดื่อก็ได้ไปร่วมกิจกรรมวันดินโลกที่ ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา - แม่ฟ้าหลวง ต.หนองพลับ อ.หัวหิน มาจ้ะ