การนำเด็กนักเรียนเข้าค่ายธรรมะ 2คืน 3วัน และปฏิบัติตาม ศีล8 เป็นการฝึกนักเรียนให้รู้จักความเข็มแข็ง ความอดทนอดกลั่น และรำลึกถึงพระคุณของผู้มีพระคุณไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ คณุ อาจารย์ นักเรียนเมืองแปงดำเนินกิจกรรมนี้มา 2 ปีแล้ว เด็กนักเรียนได้คุณธรรมประจำใจไปมาก และผู้ปกครองทุกคนก็พอใจมากกับการเข้าค่ายในครั้งนี้