ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร คุณภาพของผัก และผลไม้สด วันที่ 21-23 ธันวาคม พ.ศ.2561

คุณภาพของผัก และผลไม้สด

หลักสูตร คุณภาพของผัก และผลไม้สด

วันที่ 21-23 ธันวาคม พ.ศ.2561
อัตราค่าอบรม 3,800 บาท, รับจำนวน 15-40 คน

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
หมายเหตุ หลักสูตรอบรมแต่ละหลักสูตรต้องผู้สมัครอย่างน้อย 15 คน 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลข 034-351889 โทรสาร 034-351889 e-mail : [email protected]; วิธีการชำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชี “ศูนย์วิทยาการพืชสวน” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน) เลขที่บัญชี 769-252-1812
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
http://agri.kps.ku.ac.th/News/newsagri/news_detail.php…

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

657981

เขียน

16 Nov 2018 @ 13:53
()

สัญญาอนุญาต

ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ
อ่าน: คลิก