มุมมองมนุษย์ผ่านปรัชญาจีน

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

    จากรูปโลกกลม ๆ วงรี ๆ ที่กำลังหมุนไปตามกาลนี้มีสิ่งหนึ่งที่ต้องการกล่าวถึงคือแผ่นดินจีนอันกว้างใหญ่มีมนุษย์อาศัยอยู่หลายพันปีมาแล้ว  อาจจะกล่าวได้ว่าคนจีนมีมากที่สุดในโลกเพราะเราไปยังสถานที่ใดก็จะพบคนจีนที่นั่นและบ้านเมืองใดมีกลุ่มคนจีนอาศัยอยู่  ณ ที่แห่งนั้นมีความเจริญรุ่งเรือง  แต่ถ้ากลุ่มคนจีนย้ายไปจากบ้านเมืองใด  ณ ที่นั้นเหมือนหยุดความเจริญ ด้วยในตัวคนจีนมีคุณสมบัติหลายอย่างโดยเฉพาะความขยันทำการค้าขายจากที่มาตัวเปล่าแต่กลับกลายเป็นคนรวยเป็นเศรษฐีในที่สุดทั้งนี้เพราะอะไร.?

    แม้แต่บุคคลสำคัญในประเทศไทยก็ล้วนมีเชื้อสายมาจากคนจีนทั้งนั้น  พร้อมกับการดำรงอัตลักษณ์ธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ของบรรพชนให้ดำรงอยู่ในสังคมชาวจีนดังที่เห็นการไหว้เจ้า  วันตรุษจีน  งานกงเต๊ก  งานไหว้บรรพบุรุษ  งานเชงเม้ง  เป็นต้น

        ในสายปรัชญาจีนที่มีอิทธิพลมากต่อคนจีนเป็นดุจดังสายน้ำแห่งความคิดสองสายมาหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนั่นคือ  ปรัชญาเต๋าและปรัชญาขงจื้อ  อันเปรียบเหมือนตัวนกคือประเทศจีนโดยมีสองปีกข้างหนึ่งคือปรัชญาเต๋าอีกข้างหนึ่งคือปรัชญาขงจื้อที่นำพาคนจีนโบยบินไปอย่างเสรีราวกับพญามังกรเหิรฟ้าฉะนั้น

        ปรัชญาเต๋าคือมรรค  เป็นเส้นทางที่เดินไปอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติ  เป็นการนำพาชีวิตราวกับให้หนีสังคมโลก มีคำสอนที่กระตุกต่อมคิด  ด้วยบัณฑิตย่อมเป็นทุกข์เพราะไร้คุณธรรมและวิชาในตัว  มีหลักคำสอนอยู่ในคัมภีร์เต๋าเต๋อจิง  มีคำสอน 3 หลักใหญ่ ๆ คือ

1.สาระ  ( Essence )  หมายถึงสิ่งยิ่งใหญ่คือเต๋า  ด้วยทุกสิ่งมาจากเต๋าและกลับคืนสู่เต๋า

2.พลังชีวิต  ( Vital  Force  )  หมายถึงพลังชีวิตคู่ที่ทุกสิ่งล้วนมีนั่นคือ หยางเป็นพลังบวกและหยินเป็นพลังลบ

3.วิญญาณ  ( Spirit  )  หมายถึงผู้ฝึกตนจนกลายเป็นเซียน  เหมือนพระอรหันต์ในพุทธศาสนา

        ปรัชญาขงจื้อ คือ  ตัวตนของคนจีน พวกเขายึดถือคำสอนขงจื้อเพื่อนำพาชีวิตรอดในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ หลักคำสอนเป็นรัตนตรัยของปรัชญาขงจื้อมี 3 ประการคือ

1.ต้าสุย   หมายถึง การเรียนรู้ตลอดชีวิต  คนจีนเป็นคนรักที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาด้วยความขยันและมุ่งมั่น

2.จุงยุง  หมายถึง  ทางสายกลาง  เป็นทางที่ยืดหยุ่นได้  หยวน ๆ ได้  

3.หลุนยู  หมายถึง  คติประจำใจไว้สอนตน  ก่อให้เกิดความกตัญญู ซื่อสัตย์  ขยัน ประหยัดและอดทน  แง่คิดคือการเดินทาง 3 คน  คนหนึ่งจะเป็นครูของเราเสมอ

นี้คือสิ่งที่หล่อหลอมความเป็นตัวตนของชาวจีนทั่วโลกให้ก้าวไปสู่โลกในอนาคตได้อย่างสง่างามเพราะมีปรัชญาเต๋าและปรัชญาขงจื้อเป็นเครื่องยึดถือนั้นแล.

..........................................................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (0)