การฝึกประสบการณ์วันที่52

ช่วงวันนี้ได้ช่วยตรวจเช็คเอกสารและช่วยถ่ายเอกสาร ช่วงบ่ายได้เสนอโครงการกับปลัดอบต.สนามจันทร์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์อาขีพ_การพัฒนาชุมชนความเห็น (0)