บ้านแห่งคุณภาพ: โมเดลจากแบบแผนความคิดของ ดิศกุล

เรายังไม่ดีพอ แต่ใช่ว่าเราดีกว่าเดิมไม่ได้

                                                                                                 

      จากการที่ผมได้เรียนรู้ศาสตร์เกี่ยวกับระบบคุณภาพและเพาะบ่มความคิดมาหลายปี มามีโอกาสที่เหมาะสมเริ่มต้นสร้างเป็นโมเดล ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา อันเป็นแบบแผนความคิดของผู้บริหารที่จะถูกนำไปใช้ในการมองกรอบ สร้างงาน สู่ปลายฝันเส้นทางการสร้างระบบคุณภาพ ได้ออกแบบเป็น "โครงสร้างบ้านแห่งคุณภาพ กศน.ฉะเชิงเทรา ( House of Quality ) ซึ่งมีส่วนประกอบของบ้านที่แสดงความหมาย ดังนี้                    

                               1. เสาของบ้านมี 8 เสา เปรียบเสมือนเสาหลักการบริหารคุณภาพ 8 ประการ ที่ผม นำแนวคิดมาจาก 8 Priciples of Quality Management   และได้แปลงเป็นภาษไทยที่ง่ายในการจดจำเป็นคำกลอนคือ    (1) องค์การที่เน้นลูกค้า (2)มีภาวะผู้นำ (3)กระทำอย่างมีส่วนร่วมรับรู้สู่ผู้คน   (4) คิดค้นกระบวนการ (5) ทำงานเป็นระบบ (6)เจนจบการปรับปรุงต่อเนื่อง (7) เรื่องการตัดสินใจอาศัยข้อมูล (8)เกื้อกูลประโยชน์ผู้เกี่ยวข้อง                                             

    2. คานล่างของบ้านแห่งคุณภาพคือตัวรองรับเสาทั้ง 8 รวมเป็นระบบการบริหารคุณภาพ        ( Q M S หรือ Quality Management System ) ที่ดำเนินงานอย่างเป็นกระบวนการ                                   

              3. ตัวบ้านแห่งคุณภาพ แบ่งเป็น 2 ห้อง คือ ห้องที่ 1 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะสำนักงานในการปฏิบัติงานลักษณะสำนักงานจะต้องมีเกณฑ์มาตรฐานการเป็นสำนักงานที่มีคุณภาพซึ่งประเมินได้จากตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยป้อน และตัวบ่งชี้ด้านผลลัพธ์ ซึ่งมีให้เลือกในแบบที่เหมาะสม ในที่นี้    ได้เลือกใช้แบบ   The EFQM Excellence Model (สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Intetnet )                         ส่วนห้องที่ 2  คือศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ในฐานะสถานศึกษา ซึ่งมีกิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ หลักสูตร กศน.ปวช. และกิจกรรมการให้ความรู้อื่น ๆ ซึ่งจะถูกวัดโดยระบบการประกันคุณภาพ 8 ระบบ ของ กศน. ทั้งนี้ปลายทางผลลัพธ์ ผู้รับบริการได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานของแต่ละหลักสูตรหรือกิจกรรม                                              

   4. คานบนของบ้านแห่งคุณภาพ  คือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของ Q M S                                              

     5. หลังคาบ้านแห่งคุณภาพ  คือส่วนที่ควบคุมโดยผู้บริหารสูงสุดของ กศน.จังหวัด ( Top Management ) ที่บริการการเปลี่ยนแปลงโดยมีความคิดการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา และคิดเสมอว่า "เรายังไม่ดีพอแต่ใช่ว่าเราดีกว่าเดิมไม่ได้" ( We were not good enough ,that we could be better ) ด้วยวงจร Deming ( Plan , Do , Check , Action ) เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ที่ดีกว่าเดิมสู่จุดหมายปลายทาง ( Goal )  "ศนจ.น่าอยู่ ผู้คนน่ารัก  สังคมประจักษ์ คุณภาพงาน"                          

  โมเดลนี้ ได้ถูกนำมาใช้ในการทำงาน แม้ว่าจะทำได้ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ซึ่งจะต้องอาศัยองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เหมาะสมด้านศักยภาพของผู้คนในองค์การเป็นสำคัญแต่นั่นคือความท้าทายที่จะก้าวเดินต่อไปแม้ยังไม่ถึงจุดหมาย แต่ก็ดีกว่า การเดินทางไปโดยไม่มีจุดหมายมิใช่หรือ....................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                  6  ธันวาคม 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.เพื่อนเรียนรู้ โดย ดร.ดิศกุล

คำสำคัญ (Tags)#บ้านแห่งคุณภาพ#โมเดลแบบแผนความคิดของดิศกุล

หมายเลขบันทึก: 65714, เขียน: 07 Dec 2006 @ 11:32 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 11:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 13, อ่าน: คลิก


ความเห็น (13)

ณราวัลย์ นันต๊ภูมิ
IP: xxx.113.51.102
เขียนเมื่อ 
  • เป้นโมเดลที่น่าสนใจมากค่ะ
  • ขอเป็นกำลังใจให้กับท่านผอ.ดิศกุลค่ะ ที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานค่ะ
ทัศนีย์ มีสมบัติ
IP: xxx.147.77.254
เขียนเมื่อ 

บ้านแห่งคุณภาพ  เป็นคำที่ดีมากค่ะ  เป็นคำที่มีความหมายแฝงอยู่ สามารถมองเห็นภาพพร้อมกับความเป็นจริงได้  ผู้ที่ได้อ่านบางคนคงจะคิดเหมือนตุ๊กตา  ตรงที่บ้าน 1 หลังจะสามารถตั้งอยู่ได้อย่างมั่นคง และสมบูรณ์ จะต้องประกอบด้วยเสา ฯลฯ ซึ่งขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้  ก็เหมือนกับการทำงาน  ไม่มีใครเก่งทุกด้าน แต่ในแต่ละด้าน ที่อยู่ในตัวของคนแต่ละคน จะสามารถมาหลอมรวมกันให้เป็นหนึ่งได้ และนั่นจะทำให้ กศน.เข้มแข็งพร้อมที่จะเป็นบ้านแห่งคุณภาพ              ขอบคุณสำหรับบทความดีๆ 

คนนอกโรงเรียน
IP: xxx.113.81.74
เขียนเมื่อ 
ได้มีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมชมบ้านแห่งคุณภาพ และจดจำแนวทางเพื่อปรับปรุงสู่การปฏิบัติต่อไป จากห้อง KM เพราะว่า"เรายังไม่ดีพอแต่ใช่ว่าเราดีกว่าเดิมไม่ได้" เพื่อการจัดการความรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของปวงชน
โบ
IP: xxx.123.1.186
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณ ผอ.ดิศค่ะ ชอบประโยคนี้ค่ะ  "เรายังไม่ดีพอแต่ใช่ว่าเราดีกว่าเดิมไม่ได้"  ทำให้คิดอะไรได้หลายๆอย่าง ทั้งเรื่องการทำงานหรืออื่น ๆ  และคำว่า "บ้านแห่งคุณภาพ" ขึ้นอยู่ว่าบ้าน ถ้าขาดเสาใดเสาหนึ่งไปแล้ว หรือขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป ที่เป็นองค์ประกอบ ก็จะทำให้บ้านไม่สมบุรณ์แบบ เหมือนกับการทำงานทุกๆอย่างต้องเอื้อต่อกันและกัน พึ่งพาอาศัยกันและกัน ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะประสบผลสำเร็จ และงานที่ได้ก็จะออกมาดี
เขียนเมื่อ 
  • แวะตามมาอ่าน
  • ดีใจที่ท่านอาจารย์ลงรูปในบันทึกได้
  • ลองใช้อักษร Tahoma  14 points พิมพ์ใน word แล้ว copy มาวาง จัดแก้ไขให้ดี
  • บันทึกของอาจารย์จะน่าอ่านมากในอนาคตครับ
  • ขอบคุณครับ
  • ขอบคุณผอ.ณราวัลย์ครับ ในกำลังใจที่มอบ
  • ขอบคุณ คุณทัศนีย์ คนนอกโรงเรียน และคุณโบ ที่แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครับ
  • ขอบคุณอาจารย์ขจิต ครับ ที่ให้คำแนะนำ เพื่อการพัฒนาบันทึกให้น่าอ่านขึ้นต่อไป
นลินทิพย์ สังข์เจริญ
IP: xxx.147.77.254
เขียนเมื่อ 
  คำว่า  บ้านแห่งคุณภาพ ฟังดูหรือได้ยินก็มีความสุขอย่างมหาศาล.....บ้านเรามีคุณภาพแน่นอนเพราะบ้านเรามีผู้บริหารบ้านที่มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคนที่อยู่ในบ้านเราอยู่กันแบบสมานฉันท์ค่ะ  .......แบบว่า...รักกัน...รักกัน....ค่ะ!!!!!!!

ขอบคุณ คุณครูนลินทิพย์ครับ ปลายทางที่บ้านคุณภาพนี้จะพยายามรักษาสภาพไว้คือ 

      ศนจ. น่าอยู่    ผู้คนน่ารัก 

         สังคมประจักษ์คุณภาพงาน

เมื่อผมทำหน้าที่เสมือนหัวหน้าครอบครัว ก็ต้องทำตนให้เหมาะสม นึกถึงปราชญ์ขงจื้อ ที่กล่าวไว้ว่า   อย่ากังวลว่าจะไม่มีตำแหน่ง  พึงกังวลทำตนให้เหมาะสมกับตำแหน่ง ........

..........รัฐบาลที่ดีนั้น เจ้านคร ต้องเป็นเจ้านคร

         เสนาบดี ต้องเป็น เสนาบดี

         พ่อต้องเป็นพ่อ

         ลูกต้องเป็นลูก.........

สรุปคือ ทุกคนทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด นั่นเอง

       

Raysuke
IP: xxx.121.129.61
เขียนเมื่อ 
ผมได้ข้อมูลจากที่ อ.ดิศกุล ได้มาเพยแพร่มากเลยครับ
samorano
IP: xxx.121.124.182
เขียนเมื่อ 
ข้อมูลน่าสนใจเป็นความรู้ดีครับ
Taiki
IP: xxx.121.124.248
เขียนเมื่อ 
เป็นความรู้ดีครับ ขอให้ อ.ดิศกุล มีผลงานดีๆแบบนี้มาให้ความรู้เรื่อยๆนะครับผมจะแวะมาอ่านบ่อยๆ
ชูวิทย์ ศบอ.บางปะกง
IP: xxx.123.109.68
เขียนเมื่อ 

        บ้านแห่งคุณภาพ

      คือสถานที่ที่มีความสุขที่สุดเมื่อเรากลับมาดำเนินตามวิถีชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแต่ในทุกขณะเวลาโปรดอย่าลืมสภาพแวดล้อมภายนอกนะครับ

ลำใย เอี่ยมอาษา
IP: xxx.113.81.74
เขียนเมื่อ 

"บ้านแห่งคุณภาพ"  เป็นคำที่ฟังแล้วอบอุ่น น่าอยู่อาศัย