ฝึกงาน 9/10/61

เช้าเข้าทำางาน 8.11 ถ่ายเอกสาร เดินส่งหนังสือ ตาม สำนัก/กอง คีข้อมูลในคอม ย้ายของและกระดาษไปห้องเก็บของ

ช่างบ่าย 14.30 ไปรับเอกสาร ที่ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ชั้น5 แล้วยกของขึ้นมากเก็บในห้องเอกสาร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่1 เทศบาลนครปฐมความเห็น (0)