"ครอบครับ 4 ส" เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00-20.00 น

ครอบครัว 4 ส”  (สื่อสาร สร้างสุข )  เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน   พุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00-20.00 น

(ออกอากาศซ้ำวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30-10.30 น)

ผู้ร่วมเสวนา

 ดำเนินรายการโดย หม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท   

 ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  (WBTV) วัดยานนาวา        สามารถรับชมได้หลายช่องทางดังนี้

  • ชมผ่านมือถือ www.stationg.com/wbtv
  • ทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้
  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175
  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239
  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย CTH  ช่อง 870
  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

10 ตุลาคม 2561

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปลี่ยน เป็น เปลี่ยนความเห็น (0)