สิ่งที่ได้รับจากวิชาความเป็นครู


"สิ่งที่ได้รับจากวิชาความเป็นครู"

          “ครู” คือบุคคลที่ให้การอบรมสั่งสอนถ่ายทอดความรู้ดูแลความประพฤติของศิษย์ เป็นผู้มีความสำคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพของคนในชาติให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าสร้างสรรค์สังคมให้มีความสงบสุข ครูอุทิศตนเสียสละเพื่อทำหน้าที่ครูให้สมบูรณ์ ในการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพโดย "คิดถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กมากกว่าที่จะคิดถึงประโยชน์ของตนเอง"

                   "ครู" มีความสำคัญต่อสังคมมากมายจนกระทั่งสังคมยกย่องให้ครูเป็น "ปูชนียบุคคลเป็นพ่อแม่คนที่ 2 ของศิษย์" เพราะนอกจากครูจะ คอยสั่งสอนอบรมวิชาความรู้ต่างๆแล้วครูจะต้องคอยดูแลเอาใจใส่ต่อสุขทุกข์ของศิษย์ความเจริญก้าวหน้าของศิษย์และคอยปกป้องมีให้สิทธิ์กระทำความชั่วต่างๆอีกด้วย งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์ เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถทุกๆด้านให้แก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุข ความเจริญของผู้อื่นตลอดชีวิต ครูไม่ใช่บุคคลธรรมดาแต่ครูเป็นบุคคลที่ให้ความสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติอย่างยิ่งเพราะครูเป็นผู้สร้างและผู้กำหนดอนาคตของเยาวชนสังคมและประเทศชาติให้พัฒนาไปในทิศทาง  ที่ต้องการและถูกต้อง       

                  สิ่งที่ฉันได้รับหลังจากการที่ได้เรียน "วิชาความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ" ผู้ทำการสอนคือ             "อาจารย์กิตตินันท์  หอมฟุ้ง" อาจารย์ได้ให้ความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่เคยรู้มาก่อน  อาจารย์ได้สอนให้ใช้เทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและเด็กนักเรียน ทำให้พบแหล่งเรียนรู้ สร้างภูมิปัญญามากมาย ความรู้นอกห้องเรียนในสังคมออนไลน์ สิ่งที่อาจารย์คอยสอนเพื่ออยากให้พวกเรามีความรู้เท่าทันวิวัฒนาการทางสังคมที่เปลี่ยนไปให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงไป และทำฉันมีความเป็นครูเพิ่มมากขึ้น เข้าใจการเป็นครูที่ดีนั้นควรเป็นอย่างไร เข้าใจว่าการเป็นครูไม่ใช่เป็นครูแค่ในห้องเรียนเท่านั้น การเป็นครูที่ดีได้นั้นจะต้องมาจากจิตวิญญาณ สิ่งที่ครูทำทุกอย่างจะต้องทำจากหัวใจของครู  ครูต้องเป็นผู้แนะนำและปฏิบัติตนเองเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน อบรมชี้แนะติเตือนให้ศิษย์เป็นคนดี ให้รู้จักผิดชอบชั่วดี ต้องรักและหวังดีกับนักเรียนโดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ  ทั้งสิ้น และสุดท้ายคือ "ครูต้องเต็มไปด้วยความรู้ และต้องรู้จักขวนขวายหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เสมอ"

                  "ฉันคอยถามตัวเองอยู่เสมอ" "ว่าสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่ตอนนี้ถูกต้องหรือยังกับการเป็นครู" "ฉันจะมองครูทุกคนที่เข้ามาวนเวียนอยู่ในชีวิตฉัน" และ "ฉันจะนำเอาสิ่งที่ดีของครูแต่ละคนมารวมกันแล้วฉันก็บอกกับตัวเองเสมอว่า" “ฉันจะต้องเป็นครูที่ดีแบบนี้ให้ได้” "แต่สำหรับครูที่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดี ทำตัวไม่เหมาะสม" "ฉันก็จะคอยบอกตัวเองว่า “ฉันจะไม่เป็นครูแบบนี้เด็ดขาด”

                 การที่อาจารย์นำวีดีอาร์มาเปิดให้พวกเราดูนั้น "ทำให้ฉันเกิดแรงบัลดาลใจหลาย ๆ อย่าง" คิดอะไรได้หลาย ๆ อย่าง" และ "ทำให้ฉันได้รู้ว่าฉันควรจะดำเนินชีวิตของฉันต่อไปยังไง" "ฉันต้องทำตัวอย่างไรถึงจะได้ชื่อว่าเป็น" “ครูที่ดี” และทำให้ฉันได้รู้ถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของฉันตอนนี้คืออะไร ซึ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวฉันที่สุดแต่ฉันกลับมองข้ามมันไป แต่ตอนนี้ฉันได้รู้แล้วว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มาค่าที่สุดและสำคัญที่สุด คือ “ครอบครัวของฉัน”

                 "ขอขอบคุณอาจารย์กิตตินันท์ มากค่ะ ที่วันนี้ทำให้หนูกลายเป็นครูที่แข็งแกล่งขึ้น กับการเริ่มต้นของชีวิตความเป็นครูที่ดี ให้หนูกล้าทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ"

หมายเลขบันทึก: 655087เขียนเมื่อ 9 ตุลาคม 2018 19:16 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 ตุลาคม 2018 19:16 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (45)

ความเป็นครูอยู่ภายในจิตวิญญาณและจิตใจของครูทุกคนคะ

เดินตามแบบอย่างครูที่ดี ที่เราเคยเจอค่ะ

ขอให้มีอนาคตที่ดีครับ ;)…

ได้ครูที่ดี จึงได้เป็นครูดีครับ โชคดีของลูกศิษย์ที่จะได้เรียนกับครูดีครับ

เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ

@นายจันทร์เจ้า ขอบคุณค่ะ

ความเป็นครูอยู่ภายในจิตวิญญาณของครูทุกคนค่ะ

เห็นด้วยอีกหนึ่งครับ

@พัชรินทร์ ทีเก่ง ขอบคุณค่ะ

@วณัฐพล ตุ่นแก้ว ขอบคุณค่ะ

การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

@เมษา ใจโอบอ้อม ขอบคุณค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท