สารเคมีพิษเพื่อการเกษตร ก่อให้เกิดอันตรายแก่ประเทศมากกว่ายาเสพติด

สารเคมีพิษเพื่อการเกษตร ก่อให้เกิดอันตรายแก่ประเทศมากกว่ายาเสพติด

ยาเสพติดชนิดต่าง ๆ นั้นก่อเกิดผลเสียต่อสุขภาพเฉพาะผู้เสพและคนรอบข้างเพีียงเท่านั้น และผู้เสพตัดสินใจเสพด้วยตนเอง

ส่วนสารเคมีพิษเพื่อการเกษตรนั้น ไม่ใช่ยาเสพติด แต่ถูกชักชวน โน้มน้าวให้ใช้ นอกจากมีผลอันตรายต่อผู้ใช้สารเอง แล้วยังมีผลตกค้างไปยังผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ซึ่่งไม่ได้สมัครใจที่จะรับสารพิษเหล่านั้น ทำให้ประเทศต้องเสียงบประมาณในการรักษาพยาบาลอีกมากมาย และยังส่งผลเสียไปสู่ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศโดยปนเปื้อนอยู่ในดิน น้ำ และอากาศ ด้วย

การปราบปรามยาเสพติด มีหน่วยงานปราบปราม ไม่มีภาคเอกชนรายใดประกาศขายยาเสพติดอย่างเป็นทางการ ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการขายตรงแบบไม่เปิดเผย สังเกตุดูจะไม่มียาเสพติดปลอมจำหน่ายทั้ง ที่ไม่มีหน่วยงานรับรองมาตรฐานยาเสพติด ไม่มีแหล่งทุนสุจริตใดให้สินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจโดยเปิดเผย

สารเคมีพิษเพื่อการเกษตร ที่ก่อเกิดอันตรายมากว่า กลับมีการส่งเสริมการขาย มีการโฆษณา เป็นที่ยอมรับ มีหน่วยงานรับรองขายได้ทั้งปลีกส่ง แต่ก็แปลกมีสารเคมีพิษเกษตรปลอมมากมาย ที่ปลอมคือพิษทำลายล้างไม่ได้มาตรฐาน และก็มีแหล่งทุนทั้งของรัฐเอง และเอกชนให้สินเชื่อเพื่อจัดซื้อจัดหาสารเคมีพิษเกษตรมาแบ่งแจกให้กับคนไทย (ซึ่งใช้คำซะหรูหราว่า การอารักขาพืช แต่คนใช้สารพิษ และคนทั่วไปตายผ่อนส่ง)  มาสร้างความเสียหายให้กับประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

ในแต่ละปีประเทศไทยต้องเสียงบประมาณในการรักษาผู้ป่วยที่เกิดจากปัญหายาเสพติด และผู้ป่วยที่เกิดปัญหาจากการใช้สารเคมีพิษเพื่อการเกษตร ในจำนวนมาก ซึ่่งงบประมาณรักษาผู้ป่วยที่ได้รับผลจากการใช้สารเคมีพิษเพื่อการเกษตร หากนำไปให้ความรู้และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ให้ประชาชนยังคงไว้ซึ่งอาชีพเกษตรอินทรีย์แบบที่บรรพชนทำเป็นตัวอย่างไว้จะดีกว่ามากมาย 

ผู้เขียนคิดว่าควรรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีพิษเพื่อการเกษตรแล้ว  ควร ลด ละ เลิกการโฆษณาการใช้สารเคมีพิษเพื่อการเกษตร และลด ละ เลิก การสนับสนุนทางสินเชื่อเพื่อการจัดซื้อ จัดหาสารเคมีพิษเพื่อการเกษตร การ ลด ละ เลิก การปล่อยสินเชื่อเพื่อการดังกล่าว ควรเริ่มต้นจากธนาคารของรัฐเป็นตัวอย่าง เพราะการปล่อยสินเชื่อเพื่อสารเคมีพิษเพื่อการเกษตรของธนาคารที่รัฐถือหุ้นใหญ่ เท่ากับเป็นการนำภาษีของประชาชนกลับมาทำร้ายประชาชน 

กำไรที่ธนาคารได้จากเรื่องนี้เพียงเล็กน้อย เทียบไม่ได้กับงบประมาณสาธารณสุขที่ต้องจ่ายไปในการรักษาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสารเคมีพิษเพื่อการเกษตร 

พีระพงศ์ วาระเสน
26 กันยายน  2561

คิดได้ตอนไปทำงานที่สหกรณ์เคหสถานชุมชนกองขยะหนองแขม จำกัด
ชุมชนตัวอย่างของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง

สหกรณ์เคหสถานกองขยะหนองแขม จำกัด คลิกลิ้งค์ ด้านล่าง

https://www.gotoknow.org/posts...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasenความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

653756

เขียน

26 Sep 2018 @ 04:39
()

แก้ไข

06 Oct 2018 @ 05:08
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก