AHS Core Values

dhanarun
บนเส้นทางที่มุ่งไปตามทิศทางที่ชัดเจนนี้ ยังมีอุปสรรคขวากหนามอีกนานัปการที่เราต้องประสบ ดังนั้น เราทุกคนควรติดอาวุธ เสบียงกรัง และร่วมเดินทางกันอย่างมีวินัย อาวุธ เสบียงกรัง และวินัยร่วม ที่ดิฉันหมายถึง คือ ค่านิยมร่วมของคณะสหเวชศาสตร์ หรือ AHS Core Values นั่นเอง จำง่ายๆ เพราะใช้ตัวย่อว่า AHS เหมือนกัน ดังนี้

ดิฉันตัดสินใจบันทึกนี้ไว้ในวันพ่อ เพราะจะได้ช่วยจำ ช่วยให้ระลึกถึงได้ง่าย และถือเป็นฤกษ์งามยามดี ในการสื่อสารถึงบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ มน. ทุกท่าน นอกเหนือจากที่ได้ส่งไปให้ทาง E-mail ด้วยแล้ว เผื่อว่าจะเก็บตกที่หล่นไปบ้างจากข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นของระบบ E-mail 

เรียน บุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ ที่รักทุกท่าน

               นับตั้งแต่ ปลายปี พ.ศ. 2548 คณะสหเวชศาสตร์ของเราเริ่มมีทิศทางการดำเนินงาน หรือวิสัยทัศน์ ที่ชัดเจนขึ้น โดยตั้งเป้าไว้ว่า “คณะสหเวชศาสตร์จะเป็นคณะวิชาแห่งการวิจัย ภายในปี 2553”  นั่นก็คือ พวกเราตระหนักดีว่า ก่อนที่จะถึง ปี 2543  เราต่างคน ซึ่งอาจต่างภารกิจ ต่างหน้าที่รับผิดชอบ แต่เราต่างมีความมุ่งมั่นอย่างเดียวกันคือ จะร่วมกันผลักดันให้คณะสหเวชศาสตร์เป็นคณะวิชาแห่งการวิจัย

               บนเส้นทางที่มุ่งไปตามทิศทางที่ชัดเจนนี้  ยังมีอุปสรรคขวากหนามอีกนานัปการที่เราต้องประสบ  ดังนั้น เราทุกคนควรติดอาวุธ   เสบียงกรัง และร่วมเดินทางกันอย่างมีวินัย  อาวุธ  เสบียงกรัง และวินัยร่วม ที่ดิฉันหมายถึง คือ ค่านิยมร่วมของคณะสหเวชศาสตร์  หรือ AHS Core Values นั่นเอง จำง่ายๆ เพราะใช้ตัวย่อว่า AHS  เหมือนกัน  ดังนี้

AHS Core Values :

Ability  = มีความสามารถ

Honesty = มีความซื่อสัตย์

Sociability = มีมนุษยสัมพันธ์


              "ค่านิยม" เปรียบเสมือนไฟส่องทางหรือเข็มทิศ เพื่อการปฏิบัติไปสู่ผลสําเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ   เป็นพื้นฐานสําคัญของวัฒนธรรมองค์การ ที่จะทําให้บุคลากรถือปฏิบัติต่องานและต่อผู้อื่นอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน  เป็นแรงหนุนนําไปสู่การปฏิบัติที่หยั่งรากฝังลึกจนกลายเป็นรหัสพันธุกรรมขององค์การที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก

               ค่านิยมร่วมของคณะสหเวชศาสตร์ (AHS Core Values) เป็นค่านิยมระดับบุคคล ที่บุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ยึดถือร่วมกัน ได้แก่

  1. Ability  : มีความสามารถ  หรือมีสมรรถภาพ (Competency) ในการปฏิบัติงาน  ซึ่งบุคคลจะมีความสามารถในงานด้านใดได้  จะต้องมีความรู้ในงาน มีทักษะ หรือประสบการณ์จากการปฎิบัติจริงในงาน  จึงต้องเป็นผู้ที่มีใจใฝ่เรียนรู้ (Personal Mastery) ฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ปรับปรุงงานอยู่ตลอดเวลา  รู้จักพัฒนาความคิด (Mental Model) ของตน ไม่ยึดติด ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้        
  2. Honesty  : มีความซื่อสัตย์  หรือมีความจริงใจ (Sincerity) ทั้งในการพูดหรือปฏิบัติ โดยจะพูดและปฏิบัติตรงตามความคิด ทั้งต่อตนและต่อผู้อื่น  ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ได้แก่ การไม่เข้าข้างตนเอง  การไม่โยนกลอง การไม่สร้างปมเขื่องซ่อนปมด้อย  และการไม่ยกเว้นให้ตนเอง  ความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นย่อมเกิดจากจิตที่มีความเมตตาและมีความยุติธรรม  ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข และเกิดสิ่งดี สิ่งที่ถูกต้องในสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน       
  3. Sociability  : มีมนุษยสัมพันธ์  ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป็นอานิสงส์จากข้อสอง จะก่อให้เกิดความเชื่อถือไว้วางใจซึ่งกันและกัน ทำให้องค์การเข้มแข็ง หากประกอบกับการเรียนรู้ร่วมกัน (Team Learning) ก็จะผนึกกำลังเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ  หรือเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงานขององค์การได้อย่างยั่งยืน

               บุคลากรที่รักทุกท่าน  เรามีภาพแห่งอนาคต (Share Vision) ร่วมกัน เรามี ค่านิยมร่วม (AHS Core value) เป็นมาตรฐานการปฎิบัติงาน ท่านคงมองเห็นภาพใหญ่ และเข้าใจความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ (System Thinking) ในการบริหารงานของคณะสหเวชศาสตร์แล้ว ดิฉันหวังว่าคุณลักษณะเช่นนี้  จะทำให้คณะสหเวชศาสตร์  เป็นยิ่งกว่าคณะวิชาแห่งการวิจัย  โดยจะเป็นอะไรก็ได้ที่เราต้องการ  ตราบเท่าที่ เราทุกคนมีรหัสพันธุกรรมนี้ในสายเลือด  และสามารถสืบทอดรหัสพันธุกรรมสายพันธุ์  AHS  นี้ให้กับบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์รุ่นต่อรุ่น โดยไม่ยอมให้มิจฉาทิฐิใดมาทำให้กลายพันธุ์

ด้วยรักและปรารถนาดี

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blog

คำสำคัญ (Tags)#core#ahs#values

หมายเลขบันทึก: 65373, เขียน: 05 Dec 2006 @ 23:53 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

บอย สหเวช
IP: xxx.137.48.4
เขียนเมื่อ 
  • ท่านคณบดีมักมีอะไรให้เราประทับใจในการสื่อสารของท่านโดยตลอด
  • วันนี้มีการบ้านที่ผมจะไปถอดรหัส AHS ของท่านคณบดีสู่แนวปฏิบัติให้ได้ครับ
  • แต่การถอดรหัส AHS ของผม ต้องหลังปี 2543 นะครับ เพราะถ้าก่อนถึงปี 2543 ผมคงต้องหาโอกาสไปปรึกษากับ ดร.อาจอง ครับ