“สายสุนีย์” กับการทำหน้าที่ "พี่เลี้ยงที่ดี" “เอื้ออาทร ใจเย็น สร้างสรรค์ รับฟัง ใจกว้าง”

สร้างโอกาสการเรียนรู้ สร้างเยาวชนคุณภาพ สร้างสังคมคุณภาพ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ากขี้โมโหกลายเป็นคนใจเย็นกว่าเดิม และร่วมฟังแนวคิดการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เปิดพื้นที่ให้เด็กได้มีกิจกรรมฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ

“สายสุนีย์” กับการทำหน้าที่ "พี่เลี้ยงที่ดี"
“เอื้ออาทร ใจเย็น สร้างสรรค์  รับฟัง ใจกว้าง” 

.................................................

สายสุนีย์ แก้วสอน (ปุ้ย)  ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข เทศบาลตำบลกันตวจระมวล จังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าร่วมเรียนรู้ในค่ายฯ  ร่วมสะท้อนความคิดเห็นประโยชน์ของการพาเด็กเยาวชนเข้าค่ายครั้งนี้ และการเปลี่ยนแปลงของตนเองที่ชัดเจนจากขี้โมโหกลายเป็นคนใจเย็นกว่าเดิม และร่วมฟังแนวคิดการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เปิดพื้นที่ให้เด็กได้มีกิจกรรมฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ เชิญชวนอ่านเรื่องราวที่น่าสนใจกัน
 
อ่านเรื่องราวฉบับสมบูรณ์ได้ที่นี่  https://bit.ly/2KHI6gO 
รู้เรื่องราวของคุณสายสุนีย์ เพิ่มเติมได้ที่นี่ https://bit.ly/2MzOI2z
ติดตามกิจกรรมจากค่ายได้ที่นี่ https://bit.ly/2KJnKUF

.................................................................
ถอดบทเรียนจากค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่การเป็นคนรุ่นใหม่ที่สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมารับใช้ชุมชนสังคมอย่างสร้างสรรค์  ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 3 การขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเยาวชนด้วยการจัดการความรู้และกระบวนวิจัยเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 2 วันที่ 30 เมษายน-11 พฤษภาคม 2561ณ ศูนย์ปราชญ์พ่อคำเดื่อง ภาษี บ้านโนนเขา หมู่ 8 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุนโดย มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สถาบันยุวโพธิชน มูลนิธิสัมมาชีพ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) มูลนิธิสยามกัมมาจล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน youthSCBFความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

650452

เขียน

23 Aug 2018 @ 10:59
()

แก้ไข

23 Aug 2018 @ 11:02
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก