• ใครมีข้อเสนอแนะอย่างไรกันบ้างเมื่อต้องเป็นหนีเพื่อนสนิทที่ยังไม่สามารถที่จะชำระหนีได้ตามกำหนดเวลาเหตุเพราะความจำเป็นบางอย่าง
  • หาวิธีการต่อรองที่ดีที่สุด ประนีประนอม