เยือนมหาวิทยาลัยจีน : 3. Inno-Belt 1 – 2018 International 3D Printing Carnival

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑    เช้า

เปลี่ยนจากกำหนดการเดิม ที่เช้าวันนี้จะไปเยือนมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวตง  เป็นไปตอนบ่าย   และ ดร. พิชัย สนแจ้ง ช่วยติดต่อขอเปลี่ยนกำหนดการตอนเช้าไปชม 2018 International 3D Printing Carnival  ที่บริเวณ Inno-Belt 1 หรือ Wisdom Bay Park, Wenshuan Road, Baushan District, Shanghai 200942   กำหนดจัดแสดงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑    เมื่อเราไปถึงเวลา ๙ น. เศษ ยังไม่ถึงเวลาเปิด   แต่ให้เราเข้าชมก่อนเป็นกรณีพิเศษ    แถมยังขอให้ท่านองคมนตรีเกษม วัฒนชัย ลงนามในแผ่นป้ายของงานเป็นปฐมฤกษ์    ท่านจึงแสดงความสามารถลงนามเป็นภาษาจีน    และขอให้ ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ลงนามด้วย เพราะท่านเขียนและพูดภาษาจีนได้       

บริเวณที่เราไปชมเป็นการรวมตัวกันของ ๑๖๘ บริษัท   เพื่อพัฒนา Digital Technology   โดยการสนับสนุนของ CAS – Chinese Academy of Science   และมีการดึงมหาวิทยาลัยเข้าไปร่วมมือ   

เขาพาเราไปชมห้องปฏิบัติการ CNC – Computerized Numerical-Controlled Cutting Machine   ซึ่งเขาอธิบายว่า เป็นโรงกลึงสมัยใหม่   โรงกลึง ๗ แกน  ที่มีความแม่นยำสูงมาก   ควบคุมความแม่นยำด้วยคอมพิวเตอร์    มีชิ้นงานตัวอย่างตั้งโชว์จำนวนมาก

แล้วพาไป ที่ Shanghai ARVR Makers’ Center ไปชมผลงาน VR – AR – MR (VR = Virtual Reality, AR = Augmented Reality, MR = Mixed Reality หมายถึง augmented virtual reality ที่จับต้องของจริงๆ ได้    เขาอธิบายอย่างนี้ แต่ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดี)    เขามีหลากหลายชิ้นงานให้สมาชิกในทีมของเราทดลอง    เช่น เข้าไปชมเรือบรรทุกเครื่องบินแบบ virtual    เดินทางไปกับยานอวกาศ ไปชมกาแล็กซี่อื่น   เล่นแต่งกายเป็นอัศวินยุคโบราณ  เป็นต้น  

ส่วนที่เขาพาเราไปชมนี้ เป็นของบริษัท  Shanghai KODO Maker Space Management, Ltd   ซึ่งประกอบด้วย (1) Shanghai VRAR Maker’s Center  (2) Shanghai Virtual Reality Experience Hall (ที่เราไปชม)  (3) VR Insider  College  (4) R&D Center    โดยบริษัท Shanghai KODO Maker Space Management, Ltd เป็นส่วนหนึ่งของ VAIA – Shanghai VR & AR Industry Alliance

 แล้วไปชม China 3D Printing Cultural Museum  ที่เป็นคล้ายที่แสดงผลงาน 3D Printing    ที่มีความละเอียดซับซ้อน ยากที่ฝีมือมนุษย์จะทำได้    ชิ้นงานส่วนใหญ่เป็นพลาสติก    แต่ก็มีชิ้นงานที่เป็นทองด้วย    ชิ้นงานมีขนาดตั้งแต่เล็กมาก ไปจนถึงขนาดใหญ่ เช่นเก้าอี้นั่ง    ที่จริงที่หน้างาน 2018 International 3D Printing Carnival มีรถยนต์ขนาดเล็ก ที่สร้างชิ้นส่วนด้วย 3D Printing ตั้งแสดงอยู่   

เขาพาเราไปนั่งฟังการบรรยายสรุปเรื่อง Shanghai VRAR Maker’s Center  และ 3D Printing   ชี้ให้เห็นการประยุกต์ใช้ในหลากหลายด้าน ได้แก่ tourism, construction, manufacturing, movies, education, พลศึกษา, การแพทย์, ฝึกเจ้าหน้าที่ดับเพลิง, พิพิธภัณฑ์, กิจการอวกาศ, และ เกม   ในส่วนการประยุกต์ใช้ด้านการแพทย์ เขาสร้างภาพ virtual 3D ของอวัยวะต่างๆ ที่เราไม่มีทางเห็นของจริงด้วยตาเปล่า เช่นระบบหลอดลมในปอด   ระบบหลอดเลือดแดงที่แขน   ระบบหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงกระดูกแขน  ระบบหลอดเลือดดำที่แขน   เป็นต้น   ช่วยให้เห็นภาพใหญ่ของระบบ    แต่ก็มีข้อจำกัดที่ส่วนอื่นๆ ที่สัมพันธ์กันไม่มีให้เห็น     

พิพิธภัณฑ์นี้มี ๔ ชั้น  ชั้นบนสุดมีที่ให้คนซื้อตั๋วไปฝึกใช้ 3D Pen สร้างชิ้นงานพลาสติกตามรูปแบบที่เขามีให้  หรือจะออกแบบเองก็ได้    เขาขายชุด 3D Pen ราคาเพียง ๒๙๘ หยวน    มีคนซื้อมาหลายคน    ผมไม่มีเงินหยวนมากพอ  จึงอดซื้อ   สินค้าตรา Myriwell (www.myriwell.com) นี้เป็นของบริษัท Jiangsu Haoyu Electronic Technology Co., Ltd ที่ทำงานพัฒนา 3D Printing มาเป็นเวลา ๑๓ ปี    ประธานบริษัทชื่อ Honghui Wei  เป็นประธานของหลายบริษัทในเครือ ยังหนุ่มมาก    เจ้าหน้าที่ที่มาอธิบายให้เราฟังเป็นคนหนุ่มสาวทั้งสิ้น    อ่านจาก แผ่นพับโฆษณา บริษัทมีที่ทำการในหลายเมือง และมีสินค้าหลายตรา  

กิจการวิจัยและพัฒนา 3D Printing, VRAR เพิ่งเริ่มมา ๒ ปี    เกิดความร่วมมือกับหลายประเทศ เช่นเยอรมนี  เกาหลี   และเกิดผลิตภัณฑ์จำนวนหนึ่ง     

เราคุยกันว่า เช้านี้ได้ไปชมกิจการแห่งอนาคต    ที่จีนแสดงบทเป็นผู้สร้างอนาคตอย่างทะมัดทะแมง

ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยว่า จะเกิดความร่วมมือด้านการนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ในงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและสื่อ โดยอาจมีความร่วมมือของภาคเอกชนจีน กับคณะวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาลัยศิลปะ สื่อ   และอุทยานวิทยาศาสตร์ ของ มช.   รวมทั้งความร่วมมือด้านการเรียนการสอนและฝึกอบรม   

วิจารณ์ พานิช        

๑ มิถุนายน ๖๑  เพิ่มเติม ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

ห้อง ๒๘๒๐  โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์, เซี่ยงไฮ้หงเฉียว    

1 ไปถึงงาน 3D Printing Carnival ท่ามกลางสายฝน

2 CNC Machine

3 ทดลองเครื่อง ARVR

4 Virtual knight

5 ผลิตภัณฑ์จาก 3D Printing

6 ผลิตภัณฑ์จาก 3D Printing

7 ผลิตภัณฑ์จาก 3D Printing

8 ผลิตภัณ์จาก 3D Printing

9 เครื่อง 3D Printing ขนาดเล็ก

10 3D Printing pen

11 แม่ฝึกลูกใช้ 3D Printing pen สร้างตัวการ์ตูนมิ้กกี้เม้าส์

12 อีกราย ใช้ 3D Printing pen สร้างกลีบกุหลาบ

13 เอาไปประกอบเป็นดอกกุหลาบแดง

14 โมเดลหลอดเลือดแดงไปเลี้ยงกระดูกขา ทำด้วย 3D Printing

15 ด้านหน้า China 3D Printing Cultural Museum

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)