บทความจากรายการวิทยุ Human Talk ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2561

รายการวิทยุ Human Talk ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561

คุณวิชัย วรธานีวงศ์ กล่าวว่า ช่วงที่ออกอากาศรายการวิทยุตอนนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับการส่งกำลังใจไปช่วยทีมหมูป่าอะคาเดมี่และโค้ชซึ่งเป็นข่าวใหญ่ระดับโลก

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า น่าเป็นห่วงที่จะช่วยเด็ก 12 คนและโค้ชออกมาได้อย่างปลอดภัย เป็นข่าวใหญ่มาก

คุณวิชัย วรธานีวงศ์ กล่าวว่า มีความร่วมมือจากต่างประเทศด้วย

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า มีคนบอกว่า ติดตามข่าวนี้อยู่ตลอดเวลา ทำให้ฟุตบอลโลกลดความสำคัญไปมาก

คุณวิชัย วรธานีวงศ์ กล่าวว่า นี่คือปรากฏการณ์คนไทยไม่เคยทิ้งกัน ความร่วมไม้ร่วมมือ ความช่วยเหลือ ความห่วงใย สบายและขณะเดียวกันก็ได้เห็นร่วมมือจากต่างประเทศ นี่คือปรากฏการณ์ที่เชื่อว่า ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในประเทศใดก็ตามถ้าหากทุกคนช่วยเหลือกันได้ จะไม่มีคำว่า รอช้า ต้องทุ่มเทกันต่อไป

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า ถ้ำนี้เป็นถ้ำที่แปลก ฝนตกเมื่อไหร่ก็ไม่ควรจะเข้าไป ถ้าเป็นหน้าแล้ง ก็เข้าไปได้ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ไปเชียงรายบ่อยแต่ว่าไม่เคยผ่านไปที่ถ้ำนี้ วันก่อนศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์คุยกับศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ท่านบอกว่า เคยเข้าไปที่ถ้ำนี้หลายครั้ง หน้าแล้งไม่อันตราย ยิ่งศึกษามากก็ต้องเรียนรู้อีกมาก ถ้ำนี้มีความลึกลับพอสมควร เพราะน้ำลงไปได้ ที่น่าเป็นห่วงก็คือ ก็ขอให้ทุกคนที่ติดอยู่ในถ้ำปลอดภัย การผนึกกำลังครั้งนี้ทำให้เห็นผู้นำคนหนึ่งคือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย อันที่จริง ท่านถูกย้ายไปที่พะเยาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ท่านเคยอยู่กรมที่ดินมาก่อน จบวิศวกรรมศาสตร์ เวลาที่ท่านพูดก็มีทั้งด้านเทคนิคและบริหารจัดการ เป็นคนเก่งมากและท่านก็เพิ่งมาต้อนรับคณะของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ทำหลักสูตรศาสตร์พระราชา ซึ่งได้ไปโครงการดอยตุง ท่านก็แวะมาคุยด้วย เป็นคนที่สร้างคุณประโยชน์มาก ก็ต้องให้กำลังใจต่อไป เมื่อวานนี้ คนมีความรู้สึกว่า มีความหวังมากขึ้น เป็นการรวมพลังกันของคนไทย คนไทยเมื่อถึงจุดหนึ่งก็รวมพลังกันได้ ช่วยเหลือกันดี ขอขอบคุณชาวต่างประเทศด้วย แม้แต่อเมริกาก็ส่งคนมาช่วย หน่วยซีลก็ทำหน้าที่ได้ดี

คุณวิชัย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์และคุณไวได้มีโอกาสหารือกันนอกรอบ คุณไวก็เป็นผู้ติดตามรายการวิทยุ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ฟังคุณวิชัยแล้วประทับใจอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นแก่นของรายการวิทยุ คุณวิชัยไม่ได้มาจากสายที่ทำงานเรื่องคนโดยตรง แต่ในที่สุดคุณวิชัยก็ได้บอกว่า การทำรายการวิทยุนี้ทำให้เห็นความสำคัญเรื่องคนมากขึ้น ตอนหลังๆ ก็มีคนพูดถึงทรัพยากรมนุษย์ ทุนมนุษย์สำคัญแต่พอไปลงรายละเอียด คนก็ไม่ค่อยจะเข้าใจ เพราะฉะนั้นการทำรายการวิทยุก็ต้องเน้นเรื่องคน ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็จะมีโครงการที่ได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่างๆได้เข้าไปพัฒนาคน บริหารคนอย่างต่อเนื่อง ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ที่ทำเรื่องคนเห็นว่า คนส่วนใหญ่มองเรื่องคนว่ามีความสำคัญน้อย ในธุรกิจหรือราชการ คนที่ทำงานบริหารบุคคลจะได้รับการยกย่องในบริษัทหรือในองค์กรน้อยที่สุด ในราชการมีอยู่ 2 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งผู้อำนวยการฝึกอบรม และผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ บางครั้งก็ส่งคนไม่มีความสามารถมาทำงานในตำแหน่งนี้ วันนี้ยิ่งในยุค disruption ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรืออะไร ถ้าคนไม่มีคุณภาพ ก็แข่งกับเขาไม่ได้ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เองมองเรื่องคนเป็นหลัก 2 เรื่อง ถ้าพัฒนาคน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์อยากให้เขาเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ไม่ว่าใครก็ตามก็ต้องทำตัวเป็นผู้ชำนาญการ พัฒนาความเป็นมืออาชีพของตนเอง ถ้าเป็นเชฟ ก็ต้องเป็นเชฟที่เป็นมืออาชีพ อีกเรื่องคือคุณธรรม จริยธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยคิดถึงกัน ถ้าคุณสมบัติทั้งสองอย่างนี้อยู่ในตัวคนเดียวกัน ก็จะไปรอด คนจะนำศักยภาพของคนเหล่านั้นออกมา คนที่เรียนหนังสือเก่งก็ต้องทำงานเก่งด้วย ถ้าทำอย่างนี้จะได้แนวคิด 3 แนวคือ

1.ปลูก คือ ต้องปลูกความรู้ ค่านิยม ศักยภาพของคน

2.พัฒนา คือ HRD (Human Resource Development)

3.เก็บเกี่ยว เพราะคนไม่เหมือนรถเบนซ์ เรามีคนเก่งอยู่ในองค์กร เขาอาจจะไม่ทำงานให้องค์กรก็ได้ จึงต้องมาเก็บเกี่ยว คือ มอบอำนาจให้เขาทำ สร้างแรงจูงใจให้เขา ให้การยกย่องนับถือกันและกัน แล้วก็สร้างความสุขในการทำงาน บางครั้ง ในการปลูกและเก็บเกี่ยวก็พบอุปสรรค เช่น ความไม่ต่อเนื่อง ผู้นำองค์กรก็ตัดงบเรื่องคน ไม่ได้ลงทุนอย่างจริงจัง แล้วก็ไปนำคนที่ไม่รู้เรื่อง เกี่ยวกับเรื่องคนมาทำงานเรื่องคน เหมือนการศึกษาไทยหรือหลักสูตรทั่วไป ถ้าไม่ได้ใช้ทฤษฎี 2R’s R ตัวแรก คือ ไม่ได้ดูถึงความจริง (Reality) ในการพัฒนาคน สักแต่ว่าทำ แล้วก็ไม่ได้ดูประเด็น (Relevance)

คุณวิชัย วรธานีวงศ์ กล่าวว่า ท้ายที่สุดแล้ว ต่อให้มีเครื่องไม้ เครื่องมือ ระบบ การขับเคลื่อนระบบ การใช้เครื่องมือต่างๆให้มีประสิทธิภาพ ก็ต้องอยู่ที่คน คนที่จะทำเรื่องนี้ได้ดีก็ต้องมีความเป็นมืออาชีพ แต่หลายคนแค่มีอาชีพเท่านั้น ซึ่งถ้าได้รับการพัฒนาก็จะกลายเป็นมืออาชีพมากขึ้น แล้วบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม ประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนคนดี คนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้วยคุณธรรม จริยธรรม ประเทศไทยมีคนเก่งไม่น้อยแต่จะมีคนดีมากกว่าคนเก่งได้หรือไม่ ก็คือความท้าทายในเรื่องของการพัฒนาตัวเองของแต่ละบุคคลและองค์กร

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า ความดีกับความเก่งต้องอยู่ในตัวคนเดียวกัน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ชอบทำงานที่มันท้าทาย ทำงานที่มีความต่อเนื่อง ชอบให้คนที่มาเรียนหนังสือกับศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้คิด เพราะศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์มีทฤษฎี 4L’s

L1 คือ กระตุ้นเวลาเขาเรียนหลักสูตรผู้นำกับศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้คิด

L2 คือ สร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียน หลักสูตรต้องตรงประเด็น

L3 คือ ส่งเสริมให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยให้นั่งเป็นกลุ่ม ในแต่ละกลุ่ม มีประธาน 1 คนและเลขานุการกลุ่ม 1 คน แล้วก็มอบโจทย์ยากให้วิเคราะห์ แล้วเขาก็ได้ปะทะกันทางปัญญา ปัญญาที่ปะทะกันไม่จำเป็นว่าประธานจะต้องเก่งคนเดียว แต่ต้องดึงเอาความเป็นเลิศของคนออกมา เพราะคนในกลุ่มต้องมีความหลากหลาย วันนี้ การศึกษาไทยล้มเหลวเพราะมีการแบ่งห้องเด็กเก่ง ซึ่งเก่งแต่วิชาการแต่พอให้มาทำงานอื่นก็ทำไม่ได้ กีฬาก็ไม่เล่น เพื่อนก็ไม่มี เพราะฉะนั้นเวลาที่ส่งคนเก่งออกไปทำงาน ก็ไม่ประสบความสำเร็จ ในขณะเดียวกันคนที่เก่งทางด้านกิจกรรม หรือด้านกีฬา ก็ต้องมีความคิด ในความเป็นจริงแล้ว ความคิดเหล่านี้ก็ใส่เข้าไปได้ หลักสูตรที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ทำอยู่กำลังเป็นที่นิยมมาก ก็คือ หลักสูตรศาสตร์พระราชากับการพัฒนาผู้นำยุค 4.0 ซึ่งทำไปแล้ว 2 รุ่น ขณะนี้ ก็มีหน่วยงานหลายแห่งรวมทั้งมหาวิทยาลัยต่างๆ ก็คิดว่าถ้าจะไปสู่ยุค 4.0 ก็ต้องไปด้วยความระมัดระวัง ต้องไปด้วยแนวคิดความยั่งยืนของในหลวงรัชกาลที่ 9 การที่สนใจเรื่องคนเป็นเรื่องสำคัญมาก บางครั้งเวลาถามคนที่สนใจเรื่องคนว่ามันคืออะไร เขาก็ตอบไม่ได้ แม้จะรู้ว่าเรื่องคนสำคัญก็ตาม ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้ความคิดหนึ่งมาจากคุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ตอนที่ท่านทำงานอยู่ปูนซิเมนต์ไทย ท่านบอกว่า ที่ปูนซิเมนต์ไทยจะให้คนทุกคนเรียนหนังสือโดยไม่นับเป็นวันลา อย่างน้อย 7 วัน ทุกปี นอกจากนั้นจะต้องมีงบประมาณที่พอเพียง ในประเทศไทย สำนักงบประมาณมีงบซ่อมรถเสีย แต่ไม่มีงบพัฒนาคน

L4 คนเมื่อออกจากมหาวิทยาลัยมา 5 ปีแล้วก็หมดสภาพ ความรู้หายไปหมดแล้ว ก็ต้องหาความรู้อย่างต่อเนื่อง แต่ประเทศไทยขาดการเป็นสังคมการเรียนรู้ อย่างศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์อายุ 73 ปีแล้วแต่ก็ยังเป็นสังคมการเรียนรู้ ช่วงนี้รัฐบาลก็สนใจเรื่องทุนมนุษย์ แต่ไม่ได้อธิบายรายละเอียด ในความเป็นจริงแล้วต้องสร้างสมัยที่คนยังเป็นเด็ก ตั้งแต่อยู่ในครอบครัว เข้าโรงเรียน มาทำงาน เวลาเราทำงานก็ใช้เวลาอยู่ 40-50 ปี บางคนก็ใช้เวลา 30 ปี แต่ถ้าเราทำไปเรื่อยๆแล้วไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ ก็จะมีความรู้ที่ล้าสมัย อันที่จริงแล้ว ความรู้ที่มีอยู่ในวันนี้ไม่ได้มาจากการเรียนมหาวิทยาลัยเท่านั้นแต่มาจากการเรียนนอกระบบ

ล่าสุดศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้ทำหลักสูตรให้การประปานครหลวง เวลาเปิดงานก็มีรองผู้ว่าการหลายท่านมา หลักสูตรนี้เน้น Smart Organization กับการรองรับเศรษฐกิจ 4.0 ถ้าการประปานครหลวงปรับตัวได้ ก็จะเป็นประโยชน์ เรื่องคนมีหลักการของการปลูก การเก็บเกี่ยว และการเอาชนะอุปสรรค ถ้า 3 เรื่องเดินไม่ดี หรือทำไปแล้วไม่ได้ผล บางครั้งเรียนหนังสือมาก มีปริญญาหลายใบก็ไม่ได้ผล ต้องวัดผลสิ่งที่ทำไปให้ได้ ถ้าทำไปเรื่อยๆแบบไม่มีคุณภาพ ก็อยู่ไม่ได้

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์มีโครงการต่อเนื่องคือโครงการที่นำปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล สงขลา มาเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นโครงการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พยายามที่จะไปเชื่อมโยงกับอาเซียนสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็ได้รับเชิญไปร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ตามปกติศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็ไปมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อยู่แล้วเคยเป็นกรรมการสภา ก็พัฒนาคนได้อยู่แล้ว เคยทำคือคณะแพทย์ศาสตร์และพยาบาลศาสตร์หลักสูตรนี้ไปนำผู้แทนภาคการท่องเที่ยว 3 จังหวัดที่ประสบเหตุการณ์ความไม่สงบรวมถึงจังหวัดสงขลามาคราวนี้ เชิญผู้แทนประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียมา จึงร่วมมือกันที่จะดึงเอา 3จังหวัดภาคใต้ให้มีการท่องเที่ยว มิฉะนั้นคนก็จะกลัว ถ้า 3 จังหวัดภาคใต้ของไทยกลายมาเป็นแหล่งเศรษฐกิจเป็นที่ยอมรับของคนสามารถไปมาหาสู่กันได้โดยไม่มีความกลัว เงินที่รัฐบาลใช้อะไรในแต่ละปี 3 หมื่นกว่าล้านบาทในเรื่องความมั่นคงทำมาตั้งแต่สมัยคุณทักษิณเรียกว่าเป็นโจรกระจอก แม้กระทั่งศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เองตอนที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยในคราวที่จะต้องไปปัตตานีก็ยังกลัวตายถ้าเมื่อใดก็ตาม 3 จังหวัดภาคใต้ซึ่งตอนนี้ก็มาร่วมมือกับศ.ดร.จีระหงส์ลดารมภ์และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายปัญหาคือคนกลัว เพราะฉะนั้นถ้านำอาเซียนมาร่วมด้วย วันนั้นศ.ดร.จีระหงส์ลดารมภ์ได้เสนอไปว่า ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เคยทำค่ายเยาวชนอาเซียนจึงอยากจะทำต่อโดยนำตัวแทน 3 จังหวัดภาคใต้มาร่วมประชุมอาจจะเป็นนักเรียนมัธยมหรือนักศึกษาปี 1 แล้วก็มาพบกันที่ปัตตานีหรือนราธิวาสอาจจะขึ้นมาที่สงขลาบ้าง แล้วก็ไม่ต้องขอเงินรัฐบาลมากมายแม้จะให้เงินหรือไม่ก็จะทำ ทำในนามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เยาวชนเหล่านี้มีความหวัง เขาเข้ามหาวิทยาลัยเชื่อมโยงกันต่อไปเพราะทำงานก็ต้องเชื่อมโยงกันถ้าทำในวงกว้างมาที่กรุงเทพ ก็ทำได้อยู่แล้ว ทุกภาคของประเทศไทยถ้าศ.ดร.จีระหงส์ลดารมภ์มีโอกาสได้รับเชิญไปร่วมงานก็จะทำในสิ่งเหล่านี้มากขึ้น

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า ตอนนี้3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ดีขึ้นเพราะทุกภาคส่วนมองเห็นว่า เป็นพื้นที่ของประเทศไทย และทุกภาคส่วนได้เริ่มเข้าใจเรียนรู้ เข้าใจและเข้าไปพัฒนา วันนี้ขอเพียงแต่คนไทยในภาคส่วนอื่นๆนั้นมีส่วนร่วมมากขึ้น พอพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้ว คนทั่วไปก็มั่นใจว่าปลอดภัยแล้วก็จะมีอีกจำนวนไม่น้อยที่กล้าจะไปเที่ยว เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้น คนมีงานทำมากขึ้นการที่จะถูกยุยงหรือการเข้าใจอะไรผิดก็จะลดน้อยลง ปัญหาต่างๆก็จะคลี่คลายได้

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์จะปรึกษาคุณดนัยที่จะจัดทัวร์ไปเยี่ยม 3จังหวัดภาคใต้ แล้วก็เป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับคลื่นFM 96.5 MHz. ทำร่วมกัน เวลาที่จัดก็รับประกันเรื่องความปลอดภัยด้วย ถ้ารายได้ของคนในภาคใต้ดีขึ้นก็คงไม่ไปแสวงหาความรุนแรง ตอนนี้ท่องเที่ยวเมืองไทยดีทุกอย่างแต่ไม่สามารถจะกระจายไปถึง 3 จังหวัดภาคใต้ ศ.ดร.จีระหงส์ลดารมภ์เห็นชุมชนที่ขึ้นมาคุยกับศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เขาศรัทธาในการทำงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาก ก็อยากให้เรากล้าและหน่วยราชการต่างๆ ที่มาก็เห็นคุณค่าในการที่จะจัดใน 3 จังหวัดภาคใต้ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์แนะนำเขาไปเพราะเคยทำงานให้กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแทนที่ทำในระดับรัฐบาล ก็ทำให้ชุมชน ชุมชนก็เข้ามาร่วมกันและชุมชนที่มีพื้นฐานมุสลิมในอนาคตก็จัดเป็นการท่องเที่ยวฮาลาลได้เพราะแถวนั้นเป็นแหล่งอาหารฮาลาลที่อร่อยที่สุดแห่งหนึ่งในโลกฮาลาลอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวิทยาเขตที่ปัตตานีด้วย โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลง3 จังหวัดภาคใต้ไม่ใช่แค่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเท่านั้น ถ้าเน้นไปที่เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมแล้วก็เอาวัฒนธรรมเหล่านี้มาร่วมกันแล้ว แทนที่จะทำแค่ 3 จังหวัดภาคใต้อาจจะไปที่สตูลด้วย ไปเชื่อมกับสงขลาด้วย ขับรถจากสงขลาไปปัตตานีใช้เวลาแค่ชั่วโมงกว่าวิชัยพูดถูกที่เราสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในภาคใต้โดยเฉพาะคนที่ทำการท่องเที่ยวฮาลาล และคนที่เป็นชาวมุสลิมดีใจที่จะมีการจัดค่ายเยาวชนขึ้นมา ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็จะเชิญผู้แทนจาก 3จังหวัดภาคใต้ รวมถึงสงขลาและสตูลมาร่วมโครงการ สัปดาห์ที่ผ่านมา ศ.ดร.จีระหงส์ลดารมภ์บินไปภาคใต้ ไปสร้างทุนมนุษย์ให้กับคนภาคใต้ให้เขามีความหวังก็ได้เชิญกงสุลมาเลเซียและอินโดนีเซีย ก็ได้แสดงความคิดเห็นว่า อยากจะร่วมมือกับ 5จังหวัดภาคใต้ ปัจจุบันนี้ไม่มีสายการบินตรงจากอินโดนีเซียมาหาดใหญ่ จึงต้องมาที่กรุงเทพก่อน ในอนาคตเรื่องโลจิสติกส์ก็น่าสนใจสายการบินต้นทุนต่ำของไทยต้องไปเชื่อมกับอินโดนีเซียด้วยเพราะอินโดนีเซียมีประชากรเกือบ300 ล้านคน แล้วเขาก็อยากมาหาความรู้ที่ภาคใต้ด้วย 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า ตอนนี้ ศ.ดร.จีระหงส์ลดารมภ์ลุยงานหนักมาก แต่ก็เกิดความคุ้มค่ามาก การทุ่มเทของอาจารย์มีมากมายลูกศิษย์ที่ผ่านการฝึกอบรมในแต่ละรุ่นจะเป็นกำลังสำคัญพัฒนาคนต่อเนื่องไปเพราะว่าศ.ดร.จีระหงส์ลดารมภ์ย้ำอยู่เสมอว่า ต้องทำอย่างต่อเนื่อง จุดนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนดังนั้นพื้นที่มีปัญหาแล้วเราเข้าใจปัญหา วิธีแก้ปัญหาเราก็จะสามารถแก้ปัญหาได้

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า ทุกครั้งที่ศ.ดร.จีระหงส์ลดารมภ์ได้ฟังจากคุณวิชัย ก็ย้ำว่า งานที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ทำอยู่เกิดจากความต้องการของชุมชนเราทำเพราะได้รับเกียรติเชิญไปร่วม เมื่อไปร่วมแล้วเราก็มีโอกาสได้มาแบ่งปันทำให้เห็นว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องเป็นมืออาชีพด้วย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ทำอยู่ทุกวันแล้วก็ได้การเรียนรู้เวลาสอนหนังสือ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็ฟังจากลูกศิษย์บางครั้งลูกศิษย์ก็มีความคิดใหม่ ทีมงานของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ที่ทำงานต่อเนื่องมาก็เข้าใจว่าการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่องจะได้ผล จะไปลอกตำราฝรั่งมาก็ไม่ได้ ศ.ดร.จีระหงส์ลดารมภ์มีที่ปรึกษาคนหนึ่งมาจากหนังสือพิมพ์ The Nation เป็นสื่อมวลชนแต่เวลาที่อยู่กับศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็จะสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยสิ่งที่เขาคิด ผู้เรียนก็จะสนุกถ้าเน้นแต่วิชาการและใช้ตำราฝรั่งสอนหนังสือบางทีก็ไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับความเป็นจริงในบริบทของสังคมไทยได้ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ชอบทฤษฎี 2R’s R แรกมาจาก Reality      R ที่สองมาจาก Relevanceต้องเลือกประเด็นที่สำคัญเพราะวันนี้ถ้าไม่เลือกประเด็นที่สำคัญก็จะเรียนเยอะแต่ไม่ได้ผล ทุกวันนี้การสัมมนาและการฝึกอบรมในประเทศไทยมีมาก แล้วก็ซ้ำซากท่านทั้งหลายก็ต้องเลือกให้ดี จะลงทุนทั้งทีก็ต้องเลือกให้ดีนอกจากเลือกหลักสูตรแล้วก็ต้องมีวิธีการกระตุ้นให้คนเป็นเลิศ ถ้าเรียนอย่างเดียวเขาก็อ่านหนังสือเองได้ เมื่อจบหลักสูตรแล้ว ก็ต้องใฝ่รู้ ความใฝ่รู้สำคัญที่สุด

โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่อดูภาพประกอบ 

https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/300/936/original_Human_Talk_01072018.pdf?1531227285

ที่มา: บทความจากรายการวิทยุ Human Talkประจำวันที่ 1กรกฎาคม 2561

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน FIHRD Chira Academy Newslettersความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

648858

เขียน

10 Jul 2018 @ 19:59
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก