ครูนอกกรอบ

ถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรี ผมจะเชิญ ครูวิเชียร ไชยบัง มาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษา หรือที่ปรึกษาด้านการศึกษา


ความเห็น (0)