ยึดแนวทาง "เดินทางรอยพ่อ" ประเด็น "เปลี่ยนเวลาเป็นอาชีพ"

ยึดแนวทาง “เดินตามรอยพ่อ” ประเด็น “ เปลี่ยนเวลาเป็นอาชีพ

เสวนาสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 16 พฤษภาคม 2561เวลา 19.00-20.00 น

แขกรับเชิญ นางสาวพูนทิพย์ พิบูลกรลภัส ประธานกลุ่มอาสาสไมล์

เจ้าของรางวัล Asia Top Awards 2018 สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น

และ นายปริญญา จันทร์สุข พนักงานบริษัทเอกชน

ดูแลระบบโครงข่ายโทรคมนาคม ช่างภาพและ admin page อาสาสไมล์

ดำเนินรายการโดย หม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท และ นางเพชรดา ศรชัยไพศาล โปรดติดตามชม ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  (WBTV) วัดยานนาวา  สามารถรับชมได้หลายช่องทางดังนี้

  • ชมผ่านมือถือ www.stationg.com/wbtv
  • ทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้
  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175
  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239
  • ทางกล่องดาวเทียวค่าย CTH  ช่อง 870
  • ทางกล่องดาวเทียวค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

15 พฤษภาคม 2561

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปลี่ยน เป็น เปลี่ยนความเห็น (0)