ลงพื้นที่ ตำบลดอนพุทรา

    สวัสดีค่ะวันนี้เรามาลงพื้นที่ที่บ้านของลุงสมเกียรติ เราและคุณลุงได้ไปที่นาของคุณลุงเพื่อที่จะทำพิธีจำลองขวัญข้าวตามที่นัดกันไว้

นาของคุณลุงอยู่ห่างจากบ้านไปประมาณ1กิโลเมตรได้ พอไปถึงเราก็ได้จัดของและนำไปไว้มุมใดก็ได้ที่บริเวณคันนา คุณลุงก็เริ่มสวดบททำขวัญข้าวให้พวกเราฟัง ซึ่งมีดังต่อไปนี้

สะรัชชัง  สะเสนัง  สะพันธุง  นะรินทัง

ปะริตตานุภาโว  สะทา  รักขะตูติ

ผะริต์วานะ  เมตตัง  สะเมตตา  ภะทันตา

อะวิกขิตตะจิตตา  ปะริตตัง  ภะณันตุ

สังเค  กาเม  จะ  รูเป  คิริสิขะระตะเฎ  จันตะลิกเข  วิมาเน

ทีเป  รัฎเฐ  จะ  คาเม  ตะรุวะนะคะหะเน  เคหะวัตถุมหิ  เขตเต

ภุมมา  จายันตุ  เทวา  ชะละถะละวิสะเม  ยักขะคันธัพพะนาคา

ติฏฐันตา  สันติเก  ยัง  มุนิวะระจะนัง  สาธะโว  เม  สุณันตุฯ

ธัมมัสสะวะนะกาโล  อะยัมภะทันตา

ธัมมัสสะวะนะกาโล  อะยัมภะทันตา

ธัมมัสสะวะนะกาโล  อะยัมภะทันตาฯ

พอเสร็จเราก็รอให้ธูปหมดและลาของเครื่องเส้นกลับบ้านได้หรืออาจจะนำไปให้เพื่อนบ้านก็ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาพิธีกรรมทำขวัญข้าวความเห็น (0)