แพรภัทร
ผู้ช่วยศาตราจารย์ แพรภัทร ยอดแก้ว

ยุวพุทธฯ: สถานที่ปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดสำหรับลูก


คุณพ่อคุณแม่ รู้จักยุวพุทธฯ ไหมค่ะ

ชื่อเต็ม คือ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://web.ybatnet.org/th/hom...

บ้านหลังที่สองของแพรเองค่ะ

แพรเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เติบโต ทางธรรมมาจากยุวพุทธฯค่ะ

ถึงแม้ว่า จะมีบุญวาสานาและมีโอกาสเข้าไปสู่ร่มธรรมที่นี่ ตอนอายุ 30 กว่าๆก็ตาม

หากอยากทราบประวัติความเป็นมาของยุวพุทธฯอย่างละเอียด  ตามไปอ่านที่นี่เลยค่ะ

https://web.ybatnet.org/th/abo...

สนใจสมัครโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับลูกๆหลานๆ เด็กและเยาวชน ตามไปเลือกได้เลยที่นี่ค่ะ

https://web.ybatnet.org/th/cou...

ในฐานะคุณแม่ลูก 2 แพรขอแนะนำหลักสูตรโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับลูกของยุวพุทธฯนะคะ 

โดยแพรจะเริ่มจากระดับง่ายๆ ไประดับยากนะคะ แบบอนุบาล ไประดับปริญญาค่ะ

เข้าไปอ่านรายละเอียดของโครงการแล้วตัดสินใจเลือกหลักสูตร วัน เวลาที่เหมาะสมได้เลยค่ะ

1. พัฒนาจิตยุวพุทธ ( อายุ 7-10 ปี ) 

(สำหรับเด็กใหม่ เลือกอันนี้ค่ะ สร้างพื้นฐานความรู้ทางพุทธศาสนา สร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม เล่นเกมธรรม ทำงานศิลปธรรม ดูการ์ตูนพุทธศาสนา กิจกรรมดีๆทั้งนั้น เด็กๆสนุกมากค่ะ เริ่มต้นดี ชีวิตดีค่ะ คุณพ่อ คุณแม่ จัดให้เลยค่ะ ดีต่อใจมากๆ ลูกชอบสุดๆค่ะ)

https://web.ybatnet.org/th/cou...

แนวทางการสอน

       โครงการอบรมพัฒนาจิตยุวพุทธ สำหรับเด็กอายุ 7-10 ปี มีจุดประสงค์ให้เด็กได้พัฒนาจิต เปี่ยมด้วยศีลธรรม ดำรงตนอย่างมีวินัย จิตใจเข้มแข็งอ่อนโยนและมีความสุข โครงการดังกล่าวต้องการความดูแลเอาใจใส่มากเป็นพิเศษ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้พยายามดำเนินงานให้ได้ประโยชน์แก่บุตรหลานของท่านมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่างไรก็ตามใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองในการเตรียมตัวบุตรหลานของท่านด้วย  การรักษาศีล   ศีล ๕ ตลอดหลักสูตร

2.ยุวธรรมบุตรี  อายุ 7-10 ปี

(ถ้าผ่านพัฒนาจิตยุวพุทธมาแล้ว ต่อด้วยหลักสูตรนี้เลยค่ะ แต่สำหรับเด็กใหม่ เลือกอันนี้เลยก็ได้ค่ะ สร้างพื้นฐานความรู้ทางพุทธศาสนา สร้างพื้นฐานการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน สร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม มีสอบกรรมฐาน 1 ชั่วโมงด้วยค่ะ เริ่มต้นดี ชีวิตดีค่ะ คุณพ่อ คุณแม่ จัดให้เลยค่ะ ดีต่อใจมากๆ ลูกชอบสุดๆค่ะ)

https://web.ybatnet.org/th/cou...

แนวทางการสอน

เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาจิตเยาวชนหญิง อายุ ๗ - ๑๐ ปี ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ด้วยการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาอย่างเคร่งครัด คือ การรักษาศีล ๕ และปฏิบัติวิปัสสนาตั้งแต่ ๕ - ๖ ชั่วโมง/วัน เพื่อพัฒนา ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ความอดทน ความมีระเบียบวินัย และมารยาทไทย เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียนและเป็นคนดีของสังคม จนถึงการอุทิศตนทำงานธรรมทาน ตั้งแต่ พี่เลี้ยง ธรรมบริกร ไปจนถึง ผู้ช่วยวิทยากร เยาวชนชายสามารถเลือกจะเข้าโครงการสามเณรที่เข้มงวด มีจริยาวัตรที่เรียบร้อยงดงาม หรือปฏิบัติวิปัสสนาอย่างเดียว            โครงการฯ ได้จัดขึ้นให้เหมาะสมตามคุณสมบัติผู้สมัครที่แตกต่างกัน โดยใช้ช่วงเวลาปิดเทอมของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั้งไทยและนานาชาติเป็นช่วงจัดโครงการ ตลอดทั้งปี

3.ธรรมบุตรีรัตนะ

(ถ้าลูกอายุ 10 ปีแล้ว มาทางนี้เลยค่ะ หลักสูตรนี้ เริ่มต้นรักษาศีล 8 ใน 7 วัน แต่สำหรับเด็กใหม่ เลือกอันนี้เลยก็ได้ค่ะ น้องพริมลูกสาวแพรก็เริ่มจากหลักสูตรนี้ก่อนค่ะ ปรับพื้นฐานความรู้ทางพุทธศาสนา สร้างพื้นฐานการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน สร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม มีสอบกรรมฐาน 2 ชั่วโมงด้วยค่ะ จบหลักสูตรมอบเกียรติบัตรที่แสดงผลสอบกรรมฐานให้ด้วยค่ะ ดีงามมาก ลูกจะค้นพบความสุขในใจ สุขได้ด้วยตัวเองและประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะ เพราะลูกทำได้ คุณพ่อ คุณแม่ จัดให้เลยค่ะ ดีต่อใจมากๆ แม่ชอบสุดๆค่ะ)

https://web.ybatnet.org/th/cou...

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม: (เยาวชนหญิง อายุ 10 - 18 ปี) เป็นโครงการปฏิบัติวิปัสสนาสำหรับผู้เริ่มต้น 7 วัน ผู้เข้าร่วมโครงการต้องถือศีล 8 สวดมนต์ทำวัตรเช้า - เย็น ฟังธรรม ปฏิบัติวิปัสสนาวันละ 6 – 8 ชั่วโมง โครงการธรรมบุตรีรับเฉพาะเยาวชนหญิง 

4.ธรรมบุตรีแก้ว

(ถ้าลูกอายุ 10 ปีแล้ว มาทางนี้เลยค่ะ หลักสูตรนี้ เริ่มต้นรักษาศีล 8 ใน 7 วัน แต่สำหรับเด็กใหม่ เลือกอันนี้เลยก็ได้ค่ะ ปรับพื้นฐานความรู้ทางพุทธศาสนา สร้างพื้นฐานการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน สร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม มีสอบกรรมฐาน 2 ชั่วโมงด้วยค่ะ จบหลักสูตรมอบเกียรติบัตรที่แสดงผลสอบกรรมฐานให้ด้วยค่ะ ดีงามมาก ลูกจะค้นพบความสุขในใจ สุขได้ด้วยตัวเองและประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะ เพราะลูกทำได้ คุณพ่อ คุณแม่ จัดให้เลยค่ะ ดีต่อใจมากๆ แม่ชอบสุดๆค่ะ)

)https://web.ybatnet.org/th/cou...

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม: (เยาวชนหญิง อายุ 10 - 22 ปี) เป็นโครงการปฏิบัติวิปัสสนาสำหรับผู้เริ่มต้น 7 วัน ผู้เข้าร่วมโครงการต้องถือศีล 8 สวดมนต์ทำวัตรเช้า - เย็น ฟังธรรม ปฏิบัติวิปัสสนาวันละ 6 – 8 ชั่วโมง โครงการธรรมบุตรีรับเฉพาะเยาวชนหญิง คนที่เคยเข้าโครงการนี้มากกว่า 3 ครั้งควรเข้าโครงการเจียระไนฯแทน

5.ธรรมบุตร+ธรรมบุตรี นานาชาติ

https://web.ybatnet.org/th/cou...

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมเยาวชนชาย - หญิง อายุ 10 – 21 ปี  (นักเรียน นิสิต นักศึกษา โรงเรียนนานาชาติ)เป็นโครงการปฏิบัติวิปัสสนาสำหรับผู้เริ่มต้น 7 วัน ผู้เข้าร่วมโครงการต้องถือศีล 8 สวดมนต์ทำวัตรเช้า - เย็น ฟังธรรม ปฏิบัติวิปัสสนาวันละ 6 – 8 ชั่วโมง ส่วนโครงการฯนานาชาติ รับทั้งเยาวชนชายและหญิง คนที่เคยเข้าโครงการนี้มากกว่า 3 ครั้งควรเข้าโครงการเจียระไนฯแทน

6.ธรรมบุตรีพลอย

https://web.ybatnet.org/th/cou...

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม: (เยาวชนหญิง อายุ 14 - 20 ปี) เป็นโครงการปฏิบัติวิปัสสนาสำหรับผู้เริ่มต้น 7 วัน ผู้เข้าร่วมโครงการต้องถือศีล 8 สวดมนต์ทำวัตรเช้า - เย็น ฟังธรรม ปฏิบัติวิปัสสนาวันละ 6 – 8 ชั่วโมง โครงการธรรมบุตรีรับเฉพาะเยาวชนหญิง คนที่เคยเข้าโครงการนี้มากกว่า 3 ครั้งควรเข้าโครงการเจียระไนฯแทน

7.เจียระไนแก้วพุทธิดา

https://web.ybatnet.org/th/cou...

 ยุวบัณฑิตฯ ธรรมบุตรี อายุตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป เป็นโครงการปฏิบัติวิปัสสนาเข้มข้น 7  วันสำหรับผู้ต้องการฝึกฝนตนเองอย่างเข้มงวด หรือต้องการเป็นพี่เลี้ยง (ไม่แนะนำคนใหม่สมัครโครงการนี้) ผู้เข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติวิปัสสนาวันละ 6 – 14 ชั่วโมงต่อวัน สำหรับโครงการเจียระไนแก้ว และ 18 ชั่วโมงต่อวันพร้อมกำหนดทุกอิริยาบถ สำหรับโครงการเจียระไนพลอย

8.เจียระไนแก้วนานาชาติ

https://web.ybatnet.org/th/cou...

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมผู้เคยเข้าธรรมบุตร ธรรมบุตรี นานาชาติ เป็นโครงการปฏิบัติวิปัสสนาเข้มข้น 7  วัน สำหรับผู้ต้องการฝึกฝนตนเองอย่างเข้มงวด หรือต้องการเป็นพี่เลี้ยง (ไม่แนะนำคนใหม่สมัครโครงการนี้) ผู้เข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติวิปัสสนาวันละ 13 – 14 ชั่วโมงต่อวัน สำหรับโครงการเจียระไนแก้ว และ 18 ชั่วโมงต่อวันพร้อมกำหนดทุกอิริยาบถ สำหรับโครงการเจียระไนพลอย

9.เจียระไนพลอย

https://web.ybatnet.org/th/cou...

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม: เยาวชนหญิงที่เคยเข้าเจียระไนแก้ว 3 ครั้ง (ถ้าไม่ถึงต้องขอ) เป็นโครงการปฏิบัติวิปัสสนาเข้มข้น 7 - 14 วันสำหรับผู้ต้องการฝึกฝนตนเองอย่างเข้มงวด หรือต้องการเป็นพี่เลี้ยง (ไม่แนะนำคนใหม่สมัครโครงการนี้) ผู้เข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติวิปัสสนาวันละ 13 – 14 ชั่วโมงต่อวัน สำหรับโครงการเจียระไนแก้ว และ 18 ชั่วโมงต่อวันพร้อมกำหนดทุกอิริยาบถ สำหรับโครงการเจียระไนพลอย

10.เจียระไนธรรมบุตรีพลอย นานาชาติ

https://web.ybatnet.org/th/cou...

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม: เยาวชนชาย - หญิงที่เคยเข้าเจียระไนแก้ว 3 ครั้ง (ถ้าไม่ถึงต้องขอ)เป็นโครงการปฏิบัติวิปัสสนาเข้มข้น 7 - 14 วันสำหรับผู้ต้องการฝึกฝนตนเองอย่างเข้มงวด หรือต้องการเป็นพี่เลี้ยง (ไม่แนะนำคนใหม่สมัครโครงการนี้) ผู้เข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติวิปัสสนาวันละ 13 – 14 ชั่วโมงต่อวัน สำหรับโครงการเจียระไนแก้ว และ 18 ชั่วโมงต่อวันพร้อมกำหนดทุกอิริยาบถ สำหรับโครงการเจียระไนพลอย

11.เจียระไนแก้วพี่เลี้ยงธรรมบุตรี/พี่เลี้ยงสามเณรใจเพชร

https://web.ybatnet.org/th/cou...

  พี่เลี้ยงคือผู้เคยเข้าธรรมบุตรี หรือสามเณรใจเพชรเป็นโครงการปฏิบัติวิปัสสนาเข้มข้น 7 - 14 วัน สำหรับผู้ต้องการฝึกฝนตนเองอย่างเข้มงวด หรือต้องการเป็นพี่เลี้ยง (ไม่แนะนำคนใหม่สมัครโครงการนี้) ผู้เข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติวิปัสสนาวันละ 13 – 14 ชั่วโมงต่อวัน สำหรับโครงการเจียระไนแก้ว และ 18 ชั่วโมงต่อวันพร้อมกำหนดทุกอิริยาบถ สำหรับโครงการเจียระไนพลอย

คุณพ่อ คุณแม่อ่านแล้วชอบอันไหน ส่งไปหลักสูตรนั้นค่ะ

เลือกได้แล้วสนใจปฏิบัติธรรม ไปลงทะเบียนที่นี่เลยนะคะ

https://ybat.uearn.co/signup

อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านค่ะ

บุญรักษา  ธรรมคุ้มครองค่ะ

คำสำคัญ (Tags): #ธรรมบุตรี
หมายเลขบันทึก: 647085เขียนเมื่อ 9 พฤษภาคม 2018 21:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 พฤษภาคม 2018 22:14 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี